Martina Hansen Hospital, Bærum

Peab bygger en helt ny sykehusfløy på Martina Hansens Hospital i Bærum til en kontraktssum på 192 millioner kroner.

Den nye sykehusfløyen bygges i sju etasjer og blir på totalt 5000 kvadratmeter. Bygget skal integreres med dagens sykehusbygg, og prosjektet omfatter også noe ombygging i eksisterende bygg. Oppdraget er en generalentreprise, og byggherre er Stiftelsen Martina Hansens Hospital.

Godt nytt for pasientene
Martina Hansens Hospital er et privat-ideelt spesialistsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Nybygget vil gi nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral, nytt lager, ny operasjonsstue og nye sengerom. For pasientene betyr det at sykehuset fortsatt kan opprettholde korte ventetider.

Sykehuset holder åpent
Peabs oppdrag omfatter også tekniske arbeider i grunnen (VA og el), et nytt mindre aggregatbygg for nødstrøm og komplettering av utomhusområder. I tillegg skal Peab tilrettelegge med tiltak for sykehusets drift på utomhusområdene i byggefasen.

Skal stå ferdig i 2020
Prosjektet har oppstart i mai 2018. Nybygget oppføres i plasstøpt betong, med teglfasade tilpasset eksisterende vernet bygning. I tillegg til hver etasjes hovedfunksjoner skal Peab bygge oppholdsrom, desinfeksjonsrom, medisinrom, arbeidsstasjoner, kontorer, møte/pauserom og venteområder.

Nybygget vil få følgende hovedfunksjoner:

  • Etasje U2: Teknikk
  • Etasje U1: Sterilsentral, matmottak, avfallsfasiliteter og
  • Etasje 1: Poliklinikk med undersøkelsesrom og skallareal for ytterligere fem undersøkelsesrom, samt kontor og medisinrom
  • Etasje 2: Skallareal for røntgen, gjennomlysning og areal forberedt for MR
  • Etasje 3: Sengeområde/sengerom og kontaktsmitteisolat og skallareal for ytterligere tre sengerom
  • Etasje 4: Operasjonsstue med mottak, innledning og blokaderom, sterilt lager/lager og skallareal for to operasjonsstuer
  • Etasje 5: Teknikk

Prosjekteringsgruppen omfatter Ratio Arkitekter og Norconsult. Byggherrens prosjektleder er Bjørn Hillestad Christensen.

Relatert informasjon

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.