Martina Hansens Hospital, Bærum

Peab har bygget en helt ny sykehusfløy på Martina Hansens Hospital i Bærum til en kontraktssum på 193 millioner kroner.

Den nye sykehusfløyen er bygget i sju etasjer og er på totalt 5000 kvadratmeter. Bygget er integrert med dagens sykehusbygg, og prosjektet omfattet også noe ombygging i eksisterende bygg. Oppdraget har vært en generalentreprise, og byggherre har vært Stiftelsen Martina Hansens Hospital.

Privat-ideelt spesialistsykehus
Martina Hansens Hospital er et privat-ideelt spesialistsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Nybygget vil gi nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral, nytt lager, ny operasjonsstue og nye sengerom. For pasientene betyr det at sykehuset fortsatt kan opprettholde korte ventetider.

Peabs oppdrag har omfattet også tekniske arbeider i grunnen (VA og el), et nytt mindre aggregatbygg for nødstrøm og komplettering av utomhusområder. I tillegg har Peab tilrettelagt med tiltak for sykehusets drift på utomhusområdene under byggefasen.

Overlevert september 2020
Prosjektet hadde oppstart i mai 2018. Nybygget er oppført i plasstøpt betong, med teglfasade tilpasset eksisterende vernet bygning. I tillegg til hver etasjes hovedfunksjoner har Peab bygget oppholdsrom, desinfeksjonsrom, medisinrom, arbeidsstasjoner, kontorer, møte/pauserom og venteområder.

Nybygget har følgende hovedfunksjoner:

  • Etasje U2: Teknikk
  • Etasje U1: Sterilsentral, matmottak, avfallsfasiliteter og
  • Etasje 1: Poliklinikk med undersøkelsesrom og skallareal for ytterligere fem undersøkelsesrom, samt kontor og medisinrom
  • Etasje 2: Skallareal for røntgen, gjennomlysning og areal forberedt for MR
  • Etasje 3: Sengeområde/sengerom og kontaktsmitteisolat og skallareal for ytterligere tre sengerom
  • Etasje 4: Operasjonsstue med mottak, innledning og blokaderom, sterilt lager/lager og skallareal for to operasjonsstuer
  • Etasje 5: Teknikk

Prosjekteringsgruppen omfattet Ratio Arkitekter og Norconsult. Byggherrens prosjektleder har vært Bjørn Hillestad Christensen.

Beskrivelse
Ny sykehusfløy
Byggetid
2018-2020
Kontraktssum
193 MNOK
Kunde
Stiftelsen Martina Hansens Hospital
Arkitekt
Ratio Arkitekter

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).