Nustadjordet omsorgsboliger, Bamble

Peab skal bygge Nustadjordet omsorgsboliger for Bamble kommune. Kontraktssummen er på 36 millioner kroner eks. mva.

Oppdraget går ut på å bygge og etablere ni samlokaliserte omsorgsboliger, pluss fellesarealer og personalbase. Utomhusarbeider og parkeringsplass inngår også i kontrakten.

− Kontrakten betyr mye for sysselsettingen vår det neste året. Det er også positivt at oppdraget omfatter mye flott tømmerarbeid, som vil bli utført av våre egne håndverkere, sier Kjetil Runningen, viseadm. dir. i Peab AS.

Omsorgssenteret får beliggenhet på Nustad i Bamble kommune i Telemark. Bygget blir 1200 m2 stort. Peabs oppdrag er en generalentreprise. Byggeprosessen startet nå i oktober, og ferdigstillelse er planlagt til februar 2020.

RiK arkitektur har tegnet bygget.

Beskrivelse
Omsorgsboliger
Byggetid
2018-2020
Kontraktssum
36 MNOK eks mva
Kunde
Bamble kommune
Arkitekt
RiK arkitektur