Peab bygger omsorgsboliger i Bamble

For en kontraktssum på 36 millioner kroner eks. mva. skal Peab bygge Nustadjordet omsorgsboliger for Bamble kommune.

Oppdraget går ut på å bygge og etablere ni samlokaliserte omsorgsboliger, pluss fellesarealer og personalbase. Utomhusarbeider og parkeringsplass inngår også i kontrakten.

− Kontrakten betyr mye for sysselsettingen vår det neste året. Det er også positivt at oppdraget omfatter mye flott tømmerarbeid, som vil bli utført av våre egne håndverkere, sier Kjetil Runningen, viseadm. dir. i Peab AS.

Omsorgssenteret får beliggenhet på Nustad i Bamble kommune i Telemark. Bygget blir 1200 m2 stort. Peabs oppdrag er en generalentreprise. Byggeprosessen startet nå i oktober, og ferdigstillelse er planlagt til februar 2020.

RiK arkitektur har tegnet bygget.

Kontaktpersoner

Kjetil Runningen

Adm dir Peab AS

Telefon: +47 932 22 309

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414