Rammeavtale Forsvarsbygg, Oslo, Bærum og Asker

Peab ble tildelt rammeavtale med Forsvarsbygg på bygningsmessige arbeider i Oslo, Bærum og Asker i perioden 2017 – 2019.

Rammeavtalens entrepriseform har vært avrop etter priser i avtalen. Omsetningen har vært rundt 35 millioner kroner per år. Det estimerte omfanget har vært større, da avtalen også omfattet en parallell rammeavtale som dekker Østfold og Romerike. Oppstart var 20. mars 2017, og avtalen løp til 20. mars 2019, med en opsjon på 1+1 år.

Avtalen har omfattet blant annet bygningsmessige arbeider på Akershus festning, Linderud leir, Lutvann leir, Huseby leir og Kolsås base.

Eiendomsmassen har vært både variert og krevende. I tillegg har det vært en viktig forutsetning at det har blitt tatt særskilte hensyn for ivareta sikkerheten til Forsvaret.

Beskrivelse
Rammeavtale bygnigsmessige arbeider
Byggetid
2017-2019
Kontraktssum
Rundt 35 MNOK pr år
Kunde
Forsvarsbygg