Peab fikk rammeavtale med Forsvarsbygg

Peab er tildelt rammeavtale med Forsvarsbygg på bygningsmessige arbeider i Oslo, Bærum og Asker i perioden 2017 – 2019.

Rammeavtalens entrepriseform er avrop etter priser i avtalen. Omsetningen er antydet til å være rundt 35 millioner kroner per år. Det estimerte omfanget kan blir større, da avtalen også omfatter en parallell rammeavtale som dekker Østfold og Romerike. Oppstart er 20. mars 2017, og avtalen løper til 20. mars 2019, med en opsjon på 1+1 år.

− Vi er veldig fornøyde med å bli valgt som samarbeidspartner av en så stor eiendomsbesitter. Vi har hatt en rammeavtale i fire år i Østfold. Derfor er det veldig positivt at vi fikk en avtale i Oslo, Bærum og Asker, sier distriktssjef Flemming Braathen i Peab.

 

– Vi har tidligere utført enkeltentrepriser på Akershus festning, og har gode erfaringer med Forsvarsbygg som byggherre, sier han.

 Variert og krevende eiendomsmasse
Avtalen omfatter blant annet bygningsmessige arbeider på Akershus festning, Linderud leir, Lutvann leir, Huseby leir og Kolsås base.

 – Eiendomsmassen vår er både variert og krevende. I tillegg er det en viktig forutsetning at det tas særskilte hensyn for ivareta sikkerheten for Forsvaret. Vi har svært gode erfaringer fra samarbeidet med Peab i Østfold og ser derfor fram mot et videre samarbeid i Oslo. «Vi bygger forsvarsevne hver dag» og er glad for å ha Peab med på laget, sier Harald Tørklep, innkjøper i Forsvarsbygg.

Mer informasjon

Flemming Braathen

Prosjektsjef Peab AS, Oslo/Akershus

Telefon: +47 909 81 642