Smietangen, Langesund

Peab skal bygge 39 leiligheter på boligprosjektet Smietangen i Langesund for Smietangen Utbygging.

Totalentreprisen omfatter oppføring av totalt 39 leiligheter fordelt på sju frittstående bygninger. Tre av byggene blir frittstående sjøhus. De resterende fire blir frittstående bygg over en parkeringsgarasje på bakkeplan.

Populært prosjekt

Boligprosjektet Smietangen består av totalt 120 leiligheter. Alle de 44 leilighetene i første og andre byggetrinn er solgt, ferdig bygget og boligkjøperne har flyttet inn. Det tredje byggetrinnet er delt inn i tre salgstrinn.

Bygger med egne fagarbeidere

Peabs prosjekteringsarbeider er i gang og det er planlagt fysisk oppstart på byggeplassen rett over nyttår. Det meste av tømmer- og betongarbeidene skal utføres med Peabs egne fagarbeidere.

– Vi er stolte over våre dyktige fagarbeidere, og det kjennes veldig bra å få inn nye jobber som sikrer god aktivitet for medarbeiderne våre, sier Terje Kaasa Larsen, regionsjef i Peab.

Ser frem til byggestart

I prosjektet skal vannbåren gulvvarme legges i sporplater. Varmt forbruksvann og vannbåren varme leveres av lokalt nærvarmeanlegg som ble etablert i prosjektets første byggetrinn. De tre frittstående sjøhusene skal peles til fjell, delvis gjennom gamle bryggefundamenter. Disse byggene skal i tillegg forankres til parkeringsbygget som en avstiving.

Ferdigstillelse og overlevering er planlagt til september-oktober 2023.

Arkitekt i prosjektet er Spir Arkitekter.

Fakta Smietangen BT3

  • Omfang: 39 leiligheter fordelt på sju bygg
  • Byggherre: Smietangen Utbygging AS
  • Totalentreprenør: Peab AS
  • Kontraktssum: 119 MNOK eks. mva.
  • Byggetid: Januar 2022 - september/oktober 2023
  • Totalt BTA/BRA: 6162 m2 / 3783 m2
  • Arkitekt: Spir Arkitekter AS
Beskrivelse
39 leiligheter fordelt på 7 bygg
Byggetid
2022-2023
Kontraktssum
ca. 119 MNOK eks. mva
Kunde
Smietangen Utbygging
Arkitekt
Spir Arkitekter