Universitetet UiT, Narvik

Peab har rehabilitert og bygget om Universitetet i Tromsø, avdeling Narvik for Statsbygg. Oppdraget var en totalentreprise med en kontraktssum på 132 millioner kroner eks. mva.

Prosjektet har vært av stor betydning for Peabs avdeling og virksomhet i Narvik. Vi er veldig glad i å drive med prosjekter innen utdanningssektoren, og det er ekstra givende å drive byggeprosjekt der fremtidens byggingeniører utdannes, sier distriktssjef Bård Hansen i Peab Bjørn Bygg.

Bygget om og fornyet
Narvikavdelingen av Universitetet i Tromsø har ebygningsmasse som er utført i to byggetrinn. Et byggetrinn er fra 1969 og et annet fra 1997. Nå er det eldste bygget på tre etasjer, rehabiliteret og bygget om. I tillegg er tilgrensende arealer fra det nyeste bygget ombygget og oppgradert. I hovedsak gjelder dette servicesenter, kantine og glassgård.

Fasadene er oppgradert
Omfanget av rehabiliteringen og ombyggingen i det eldste bygget utgjør rundt 7000 kvadratmeter. I tillegg er det bygget en mesanin på 207 kvadratmeter i maskinhallen, som er i bygget fra 1997.

Det er også renovert samtlige fasader på bygget fra 1969 og fasaden rundt kantinen. Fasadene utgjør om lag 4000 kvadratmeter totalt.

Arkitekt har vært Woll Arkitekter.

Peabs prosjektleder har vært Frank Gunnar Bjørn.

Prosjektet hadde oppstart i april 2019 og ble overlevert sen sommeren 2020. 

Beskrivelse
Rehabilitering og ombygging
Byggetid
2019-2020
Kontraktssum
132 MNOK eks mva
Kunde
Statsbygg
Arkitekt
RATIO arkitekter