Vår behandling av personopplysninger ved rekruttering

For å søke jobb hos oss trenger vi enkelte personopplysninger, altså informasjon og informasjon som kan kobles til deg, for eksempel navn, telefonnummer, utdanning og informasjon om tidligere arbeidsforhold.

Peab beskytter alles personvern, og som behandlingsansvarlig er vi forpliktet til å beskytte denne informasjonen i henhold til personopplysningsloven. Det er viktig at du føler deg trygg på hvordan vi behandler opplysningene og hvilke rettigheter du har.

Retningslinjene våre er utarbeidet for å sikre at Peabs rekrutteringsprosess følger gjeldende personvernlovgivning, for eksempel EUs personvernforordning (GDPR). 

Hvis noe er uklart, hvis du har spørsmål til vår behandling av personopplysningene dine eller hvis du vil benytte deg av noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss:

Peab AB
Att: Peab Dataskyddssamordnare
Margretetorpsvägen 84
SE-269 73 Förslöv

eller via e-post: gdpr@peab.se

Ytterligere informasjon

Hvorfor samler vi inn og behandler personopplysningene dine?

Personvernerklæringen vår veileder oss i rekrutteringsarbeidet – når vi har kontakt med deg før du søker jobb hos oss, når du registrerer en åpen søknad eller når du søker på en ledig stilling hos oss. Erklæringen beskriver også alle aktiviteter som involverer personopplysningene dine, for eksempel innsamling, behandling, lagring, deling, produksjon, bruk, overføring og sletting eller makulering av opplysninger. I tillegg får du informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Vi deler personopplysningene dine med selskaper i konsernet og samarbeidspartnere, på den måten som beskrives under.

 1. Når du er interessert i en stilling i et annet selskap i Peab-konsernet, deler vi personopplysningene dine med det aktuelle Peab-selskapet for å kunne behandle søknaden din. Selskapet som behandler søknaden din, er behandlingsansvarlig, og du får separat, men samme informasjon som denne, fra dem.
 2. Når du bruker våre sosiale medier til å kommunisere med oss, vil også den siden du besøker, behandle personopplysningene dine (for eksempel Facebook eller LinkedIn).
 3. Når du bruker nettstedet vårt, vil vi også dele personopplysningene dine med Google, LinkedIn og Facebook i forbindelse med analyser og markedsføring, hvis du velger å samtykke til det. Google og Facebook får tilgang til personopplysningene dine for at vi skal kunne bruke analyse- og markedsføringstjenestene. I tabellene over har vi lenket til de respektive nettstedene, der du kan lese mer om hva disse partene gjør med personopplysningene dine.

For å ha et fungerende IT-system og for å kunne drive virksomheten vår på en effektiv måte deler vi personopplysningene dine med IT-leverandørene våre. De behandler personopplysningene dine på oppdrag fra oss og i henhold til instruksjonene våre. 

Behandling av personopplysningene dine utenfor EU/EØS

Vi og samarbeidspartnerne våre behandler som hovedregel kun personopplysningene dine innenfor EU/EØS, men de vil bli overført utenfor EU/EØS hvis du bruker nettstedet vårt og samtykker til at vi bruker analyse- og markedsføringstjenester. Overføringen gjøres når Google, LinkedIn og Facebook analyserer nettstedet vårt og viser relevant markedsføring, siden disse partene har virksomheten sin i USA.

Google, LinkedIn og Facebook bruker standard avtaleklausuler ved overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS. Ved overføringen har Google, LinkedIn og Facebook iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine på samme måte som innenfor EU/EØS, i den grad det er mulig. Standard avtaleklausuler er vedtatt av EU-kommisjonen, og de kan brukes av selskaper for å sikre beskyttelse av personopplysninger ved overføring utenfor EU/EØS.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine? 

Hvilke rettigheter har du?

Du har enkelte rettigheter når det gjelder vår behandling av personopplysningene dine. For å benytte deg av rettighetene dine kan du kontakte oss ved å sende brev til Peab AB, Att: Peab Dataskyddssamordnare, Margretetorpsvägen 84, SE-269 73 Förslöv, Sverige, eller e-post til gdpr@peab.se.

Rett til innsyn

Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, og du har også rett til å få tilgang til informasjon om hvordan de behandles. Det kan for eksempel være formålet for behandlingen og hvilke kategorier av personopplysninger som behandlingen gjelder. Du har også rett til å få en kopi av personopplysninger som blir behandlet.

Rett til retting og til å protestere mot behandlingen

Du har rett til å uten ugrunnet opphold få feil personopplysninger rettet (for eksempel hvis du har byttet telefonnummer), og du har rett til å få supplert ufullstendige personopplysninger.

Du kan når som helst motsette det behandling av personopplysninger som er basert på interesseavveining. Hvis vi kan dokumentere at våre legitime interesser for behandlingen veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende frihet og rettigheter, eller hvis behandlingen vår gjøres for å innlede, utføre eller forsvare oss mot juridiske krav, kan vi fortsette behandlingen til tross for at du har motsatt deg det.

Rett til sletting (retten til å bli glemt)

Du har rett til å be om at personopplysningene dine slettes hvis:

 1. personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller behandlet for
 2. du tilbakekaller samtykket som behandlingen er basert på, og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandlingen
 3. du motsetter deg behandlingen og det ikke finnes berettiget grunnlag for at vi skal fortsette med behandlingen
 4. personopplysningene er behandlet på ulovlig måte
 5. personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi omfattes av

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses hvis:

 1. du bestrider at personopplysningene er korrekte (men begrensningen gjelder bare i den perioden vi kontrollerer om opplysningene stemmer)
 2. behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at personopplysningene slettes, samt isteden ber om begrensning av bruken av opplysningene
 3. du trenger personopplysningene for å innlede eller forsvare deg mot juridiske krav til tross for at vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet for behandlingen
 4. du har motsatt deg behandlingen og vi likevel ikke har utført en kontroll av om vår legitime interesse for å behandle personopplysningene veier tyngre enn din legitime interesse for å begrense behandlingen av personopplysningene dine

Rett til å tilbakekalle samtykke

Hvis du har samtykket til en bestemt behandling av personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake hele eller deler av samtykket.

Rett til dataportabilitet

I enkelte situasjoner har du rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format samt rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet foreligger når behandlingen er basert på ditt samtykke og behandlingen er automatisert.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til tilsynsmyndighet på vår behandling av personopplysningene dine. Klager leveres til ansvarlig tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet.

Vår garanti

Vi sikrer at tilgangen til opplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak og ved å følge utviklingen, implementeringskostnaden og arten, omfanget, omstendighetene og formålet for behandlingen samt risikoen.

Vi bruker egnede tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak til å beskytte personopplysningene dine mot:

 • uautorisert eller utilsiktet ødeleggelse
 • endring eller utelatelse
 • feil bruk
 • skade
 • tyveri eller tap som følge av ulykker
 • uautorisert tilgang

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere disse retningslinjene ved behov, for eksempel som følge av endringer i lovgivningen, nye tilnærminger eller krav fra myndighetene. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig her, og endringene gjelder fra den dagen de blir publisert på nettstedet.

Ditt ansvar 

Du er ansvarlig for din egen informasjon og for konsekvensene som kan oppstå hvis de blir publisert. Du samtykker til ikke å utlevere informasjon som krenker andres personvern, publisitet, konfidensialitet eller immaterielle rettigheter, inkludert informasjon som avslører forretningshemmeligheter, med mindre du har rettighetene eller tillatelse fra innehaveren til å gjøre det. Vi vil presisere at vi ikke er ansvarlige for brudd på personvern, konfidensialitet eller immaterielle rettigheter som er knyttet til tredjepart, som følge av at du utleverer informasjon via vårt nettsted for rekruttering.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).