Lærling

I Peab har vi i dag rundt 100 lærlinger innenfor flere ulike fag. Som lærling i Peab får du ta del i en hverdag fylt med varierte, lærerike og meningsfylte arbeidsoppgaver. Du blir involvert i team og får delta i store og små prosjekter som er relevant for din læreplan. Du vil få opplæring og trening i bruk av nødvendig verktøy innen ditt fagfelt.

Trivsel og mestring

I lærlingperioden hos oss er det selvsagt rom for prøving og feiling. Vårt fremste mål er at du skal oppleve trivsel og mestring i hverdagen slik at du får et best mulig grunnlag for å bli en fremtidig fagarbeider. Gjennom hele  lærlingperioden vil du få tett og god oppfølging av en av våre fagansvarlige. Etter to år med fullført og bestått opplæring, avlegges en fagprøve som fører frem til fagbrev i det aktuelle faget.

Gode jobbmuligheter

Etter bestått fagprøve er det gode muligheter for at du kan få en jobb hos oss.

Det er flere veier til fagbrevet:

 • De fleste lærlinger fullfører først toårig videregående opplæring - VG 1 Bygg og anlegg og VG2 med relevant fagretning forut for læretiden i bedrift.
 • Har du ikke gjennomført videregående opplæring med relevant fagretning, kan et alternativt løp til fagbrev være praksiskandidat i bedriften. Dette er et alternativ til førstnevnte lærlingeordning, hvor du må ha dokumentert minst 25 prosent lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring (vanligvis 5 år) samtidig som du må bestå teorieksamen for praksiskandidater.

Under utdanningen lærer du:

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Hvilke krav stiller vi til deg som lærling?

For å lykkes som lærling i Peab forventer vi først og fremst at du er pålitelig og forstår viktigheten av å følge avtaler. Du tar HMS på alvor, og bidrar til et godt og trygt arbeidsmiljø. I Peab har vi godt humør, vi har det gøy på jobb og vi har stor respekt for hverandre som ulike mennesker.

Vi tilbyr:

 • Lærlingkontrakt gjennom Peab og aktuelt opplæringskontor
 • Oppfølging og vurdering gjennom hele lærlingperioden etter læreplanen i fagfeltet
 • Gode muligheter for jobb etter bestått fagprøve

Lønn i lærlingperioden
Du vil motta lønn i hele lærlingperioden i henhold til tariffavtale.

Nysgjerrig på yrkesfag?

Foto: Mats Bakken

Nå satser sykepleieren på byggfag

Thalie (24) er utdannet sykepleier og har jobbet i tre år på sykehus. Etter noen uker i praksis på byggeplass i Peab, har hun startet et læreløp med plan om å ta fagbrev i betongfag innen 3,5 år.

Foto: Frank Lervik

Ingrid ser utallige jobbmuligheter

Ingrid (20) er lærling i vei- og anleggsfaget, og synes ikke det er så verst å tjene penger samtidig som man lærer.

Foto: Ørjan M. Bertelsen

Isak liker skikkelig arbeid

Isak (19) fra Kautokeino sier kombinasjonen allmennfag og yrkesfag gir mange muligheter.

Peab kåret til årets lærebedrift

Trøndelag fylkeskommune ved yrkesopplæringsnemnda har kåret Peab Anlegg til årets lærebedrift 2020.

Peab-lærlinger på byggoppdrag for lokalsamfunnet

Seks av våre tømrerlærlinger har vært lånt ut for å bidra på Holt læringstuns gapahukprosjekt i Holtemarka i Tromsø. Les mer om prosjektet og hva lærlingene syntes om oppgaven.

Søknad om lærlingplass

Søknad om lærlingplass i Peab!
Sendes direkte til kontaktpersoner under.

Foto: Mats Bakken Søknad sendes til kontaktpersoner under

Kontaktpersoner Peab Bygg

Bjørn Martinsson

Peab Bygg Oslo - hovedkontakt

Telefon: +47 977 11 548

Kenneth Johnsen

Peab Bygg Oslo (tømrerfag)

Telefon: +47 901 18 400

Marianne Bakke

Peab Bygg Telemark Vestfold Buskerud

Telefon: +47 982 82 252

Hilma Salamonsen

Peab Bjørn Bygg (Nord-Norge)

Telefon: +47 971 04 180

Geir Roar Rødseth

Peab K. Nordang (Vestland)

Telefon: +47 951 56 231

Kontaktpersoner Peab Anlegg

Roger Kristoffersen

Peab Anlegg, Østlandet

Telefon: +47 918 53 575

Cathrin Darell Rian

Peab Anlegg, Midt og Nord

Telefon: +47 407 69 053

Cathrine Åsli Fjærestad

Peab Anlegg, Vestland

Telefon: +47 458 69 141

Peab Asfalt

Nina Ullmann

Peab Asfalt

Telefon: +47 905 30 310