Peab kåret til årets lærebedrift i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune ved yrkesopplæringsnemnda har kåret Peab Anlegg til årets lærebedrift 2020.

Prisen ble delt ut fredag 30. april. Blant dem som tok imot prisen på vegne av Peab Anlegg var personalkoordinator Cathrin Darell Rian og HR-ansvarlig Susann Andreassen. Begge er superstolte over utmerkelsen.  

– Vi har over tid satset på egne ansatte fagarbeidere og lærlinger. Derfor betyr det svært mye for oss å få denne tittelen. For oss handler det om at lærlinger er morgendagens fagarbeidere, og svært viktige for oss som bedrift, sier Rian, som blant annet har ansvar for arbeidet med lærlinger i Peab Anlegg.

–  Den innsatsen Cathrin har lagt ned i arbeidet med lærlingene merkes i hele organisasjonen. Hun har hatt spesielt fokus på samarbeid og tett oppfølging i alle ledd, fra lærling, til fadder og prosjektorganisasjonen. Hele Peab-familien er med på å støtte opp om og utvikle lærlingene våre, og slik vokser og utvikler også vi oss, sier Andreassen.

Lærlinger er en del av vårt samfunnsansvar

Avdelingssjef Olle Eurenius understreker at Peab alltid har hatt egne fagarbeidere, og sier det både er en del av forretningsstrategien og bedriftens samfunnsansvar.

– Vi mener vårt samfunnsansvar blant annet handler om å bidra til at ungdommer får en mulighet at komme seg inn i arbeidsmarkedet. Dette jobber vi systematisk med, blant annet gjennom vår satsing på lærlinger og ved å tilby sommerjobb til ungdom under utdanning, sier Eurenius.

Juryens begrunnelse for tildelingen av prisen til Peab Anlegg:

Årets lærebedrift tar jevnlig inn lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god måte.

Bedriften har i dag 4 lærlinger, 3 i vei- og anleggsfaget (2 jenter) og 1 i betongfaget. Peab Anlegg har sett viktigheten av å satse på faglært- og lokal arbeidskraft, da disse har tilhørighet til lokalmiljøet og vil bli en stabil, god og nødvendig arbeidskraft for bedriften i fremtiden.

Juryen trekker også frem følgende momenter:

  • Alle lærlingene har en fast fadder de forholder seg til hele lærlingtiden. Fadderen er støttespiller og rollemodell hele veien.
  • Gjennomfører presentasjon av bedriften, nødvendig og pålagt opplæring (HMS, interne forhold etc.) for nye lærlinger ved oppstart av læretid.
  • Følger opp at lærlinger dokumenterer læretiden, gjennomfører egenvurderinger ved halvårssamtaler og at de fører logg.
  • Innhenter vurderinger fra bedrift til halvårssamtaler og deltar på halvårssamtaler med opplæringskontoret.
  • Faste rutiner for besøk og oppfølging av lærlinger og instruktører ut på prosjektene.
  • Delprøver underveis i læretiden.
  • Deltar veldig aktivt på skolebesøk i den videregående skole.

Kontaktpersoner

Olle Eurenius

Avdelingssjef Peab Anlegg, Nord

Telefon: +47 415 42 309

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).