Ida stortrives som asfaltør

Ida (21) sier det er mange muligheter for den som vil satse på anleggsfag.

Hvorfor valgte du yrkesfag?
Jeg valgte asfalt fordi det er så mye forskjellig arbeid. Det er nye plasser og oppgaver hele tida, du blir aldri ferdig utlært. Jeg tok teknologi- og industrifag på videregående og prøvde meg først som lærling i CNC-maskineringsfaget. Men det passet ikke for meg, så jeg ble lærling i asfaltfag og startet i Peab høsten 2021. 

Hvordan trives du som lærling i Peab?
Det er kjempekoselig arbeidsmiljø og fint å jobbe med så forskjellige mennesker. Det spiller ingen rolle om du er jente eller gutt, kollegene mine behandler alle likt. Det er fint å asfaltere for kunder, for da er det mange å prate med.

Hva blir veien videre etter fagbrevet?
Jeg skal ta fagprøve om to år, og da håper jeg å fortsette der jeg er – for det er så hyggelig miljø.

Er det noe som har overrasket deg underveis?
Jeg trodde ikke at jeg som ny lærling skulle få lov å kjøre asfaltutleggeren så tidlig. Jeg har fått lov til å prøve alt jeg ville, og det er fint at jeg kan ta det i mitt eget tempo. Jeg får lov å velge om jeg vil sitte på utleggeren eller kjøre valsen. Eller kanskje har jeg mer lyst til å være på bakken og spa og stryke.

Hvorfor bør flere velge bygg- og anleggsfag på VGS? 
Yrkesfag er det beste du kan velge hvis du ikke orke å sitte stille foran en PC-skjerm, og hvis du liker å gjøre praktisk, fysisk arbeid. Du får varierte arbeidsoppgaver. Og så gir det mange muligheter videre i livet. Som asfaltør kan du jobbe deg oppover og gå videre, for eksempel til å bli prosjektleder.