Roy Petter er med og bygger landet

Roy Petter (21) fra Elverum trives kjempegodt som asfaltlærling hos Peab.

Hvorfor valgte du yrkesfag? 
Jeg har ikke tålmodighet til å sitte rolig på et kontor. Jeg liker å bruke kroppen. Derfor tok jeg bygg- og anleggsteknikk på videregående og kom meg ut i lære. 
 
Hvordan trives du som lærling i Peab? 
Jeg trives kjempegodt. Det er godt arbeidsmiljø, trivelige kolleger og kunder, gode arbeidstider og bra lønn. Og det er sjelden at to dager er like. 
 
Nå på vinteren er jeg på verkstedet og jobber med vedlikehold og reparasjoner på maskiner og utstyr. Seinere skal jeg være en måneds tid på laboratoriet der de tester asfaltblandinger. Så det er mye å lære.

Og så er det fint at vi er med og bygger landet vårt. Jeg vil jo at det skal bli best mulig resultat og se pent ut der vi legger asfalt. Så det er meningsfylt arbeid. 
 
Hvordan ser du for deg veien videre etter at du har tatt fagbrevet? 
Planen er å fortsette å jobbe for Peab Asfalt – og gjøre en god jobb. 

Hvorfor bør flere velge bygg- og anleggsfag på VGS?   
Hvis du liker å være ute og bruke kroppen, vil jeg anbefale anleggsfag. Men du må tåle å være ute også når det er kaldt om vinteren og varmt om sommeren. Og det er mye du kan bli når du tar bygg- og anleggsfag.