Lærlinger

I Peab sørger vi for at du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele læretiden. Vi kan tilby en fagansvarlig og en instruktør som ser til at det blir lagt til rette for lærlinger, både når det gjelder det faglige og det sosiale.

Peab er tilknyttet EBA sitt opplæringskontor, og er en godkjent opplæringsbedrift innen:

  • Betongfaget
  • Tømrerfaget
  • Vei- og anleggsfaget
  • Asfaltfaget

Vår intensjon er at du har en fast instruktør som følger deg hele læretiden. Peab er også tilknyttet EBAs opplæringskontor, Byggopp, som du vil få en fast kontaktperson hos som følger deg opp med byggeplassbesøk hver 12 uke.

Arbeidsoppgavene for lærlinger hos oss vil være varierte, utfordrende og spennende. Vi avholder halvårlige lærlingssamlinger hvor du treffer de andre lærlingene og representanter for ledelsen i bedriften.

Lønn utbetales iht de enkelte overenskomster og lokale avtaler. Peab er en IA-bedrift og har fokus på oppfølging og tilrettelegging ved skade/sykdom.

Dyktige lærlinger vil etter endt fagprøve få muligheten til å jobbe som fagarbeidere.
 
I Peab gir vi deg mulighetene, og vi vil du skal trives som lærling i Peab!

Kontaktpersoner

Bjørn Martinsson

Bygg Oslo - hovedkontakt

Telefon: +47 977 11 548

Kenneth Johnsen

Bygg Oslo (tømrerfag)

Telefon: +47 901 18 400

Kjetil Nordang

Bygg Nord-Vestlandet

Telefon: +47 70 26 85 85

Marianne Bakke

Bygg Telemark Vestfold

Telefon: +47 982 82 252

Merete Haugen

Bygg Buskerud

Telefon: +47 404 00 245

Hilma Salamonsen

Bygg Nord-Norge

Telefon: +47 971 04 180

Roger Kristoffersen

Anlegg Norge

Telefon: +47 918 53 575

Jan Ove Kristiansen

Asfalt Norge

Telefon: +47 908 66 323
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.