Krav til faktura

For å unngå å få fakturaen i retur, sjekk våre krav til merking.

Fakturaen må være merket med rett selskap og oppfylle de allmenne kravene til et salgsdokument jfr bokføringslovgivningen, samt gjeldende regler i merverdiavgiftslovgivningen. 

  • Selgers navn og organisasjonsnummer skal fremgå av salgsdokumentet. Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal organisasjonsnummeret
    etterfølges av bokstavene MVA.

  • Angivelse av partene, fakturadato, fakturanummer, tid og sted for levering samt hva leveransen består av skal fremgå av faktura eller som vedlegg til fakturaen.

  • Betalingsopplysninger som forfallsdato og bankkonto skal påføres fakturaen.

Fakturaer som ikke oppfyller kravene vil bli avvist

Selskapet vil få en melding om dette på e-post. Meldingen om at en faktura er avvist vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt på den første, opprinnelige fakturaen. Kontakt efaktura@peab.no om det er en endring fra
opprinnelig til ny e-postadresse.

Hvis en faktura er avvist og returnert, så skal det kun sendes en ny faktura med korrekt informasjon og ny forfallsdato.

Avviste fakturaer blir ikke registrert i vårt økonomissystem. Vi ber derfor om det ikke sendes
kreditnota relatert til disse fakturaene. Hvis det er systemrelaterte forhold i deres økonomissystem som tilsier at det likevel må sendes en kreditnota, så må fakturaen inneholde identiske opplysninger og de samme feil som på den opprinnelige fakturaen.

Peab aksepterer ikke forsinkelsesrenter og andre kostnader fra purringer, inkassovarsler eller inkassosaker for mangelfulle fakturaer som er avvist. Samme gjelder også forsinkelsesrenter regnet fra fakturadato, hvis denne dato skiller seg fra ankomstdato. Fakturaens ankomstdato er gjeldende dato. Vi anser oss således ikke erstatningspliktig jfr inkassolovens §17 før vi har
mottatt en korrekt faktura.

Eventuelle rentenotaer må sendes til Peab som en papirfaktura.

Om du har spørsmål om e-faktura, så ta gjerne kontakt med oss på efaktura@peab.no

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).