PDF-faktura og papirfaktura

Du kan sende oss PDF-faktura på e-post. Peab kommer på sikt ikke til å godta papirfaktura per post.

Fakturaadresse

"SELSKAPSNAVN"
Box 1282
SE-262 24 Ängelholm
SVERIGE

PDF-faktura

Fakturaer skal sendes på mail til:

Peab* faktura@peab.no
Peab Asfalt Norge AS pdffaktura.pan@peabasfalt.no
Kranor AS pdffaktura.kno@kranor.no
Swerock AS pdffaktura.swe@swerock.no
Peab Industri Norge AS pdffaktura.pin@peab.no
Peab Bildrift Norge AS pdffaktura.bin@peab.no
Bogstrand AS faktura@bogstrand.no

* Gjelder selskapene:
Peab AS, Peab Anlegg AS, Peab Eiendomsutvikling AS, Polarkanten AS, Bjørn Bygg AS, K. Nordang AS, Brekkeveien 5 Bolig AS, Peab Bolig Prosjekt AS, Bondistranda Utvikling AS, Nye Egne Hjem AS, Solligården ANS, Solligården Næring AS, Solligården Bolig DA, Firkanten Utbygging AS, Fløifjellet Eiendom AS, Hans Haslum vei utvikling AS, Kaldslettneset AS, Medkila Nord AS, Nedre Holte AS, Peab Eiendomsutvikling Nord AS, Peab Support AS, Solberg Maskin AS, Strandvegen Utvikling AS

Krav til faktura

Fakturaen må være merket med rett selskap og oppfylle de allmenne kravene til et salgsdokument jfr bokføringslovgivningen, samt gjeldende regler i merverdiavgiftslovgivningen. 

  • Fakturaen skal vedlegges som PDF-fil på e-post
  • En PDF skal inkludere hele fakturaen inklusive eventuelle bilag 
  • Flere PDF-er kan sendes i samme mail forutsatt at det er en hel faktura i respektiv pdf-fil
  • faktura@peab.no  er en automatisk tjeneste og eventuell informasjon som skrives i mailen kommer ikke å bli lest. All informasjon må finnes på fakturaen og eventuell bilag i pdf-filene
  • Peabs merkekrav gjelder på samme vis for en pdf-faktura som for alle andre typer av fakturaer

Kontakt bestilleren av varen eller tjenesten for å få korrekte opplysninger for merking av fakturaen.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.