Forretningsetiske retningslinjer

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.

Peab vil skape merverdier for kunder, medarbeidere, leverandører og aksjeeiere, samtidig som vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. For å oppnå dette arbeider vi aktivt med god forretningsetikk og sosialt engasjement. Vi tar hensyn til klima og miljø og streber etter langsiktige og tillitsfulle relasjoner.

Grunnlaget for de forretningsetiske retningslinjene er Peabs kjerneverdier, som veileder oss i alt vi gjør.

Peab har undertegnet FNs Global Compact, og de forretningsetiske retningslinjene bygger på dens 10 prinsipper innen områdene:

  • Menneskerettigheter
  • Standarder for arbeidslivet
  • Miljø
  • Bekjempelse av korrupsjon

Prinsippene i de forretningsetiske retningslinjene baserer seg også på FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner om rettigheter i arbeidslivet.

  • De forretningsetiske retningslinjene gjelder alle i Peab-konsernet, fra styre og ledelse til enkeltmedarbeidere
  • Vi krever at de forretningsetiske retningslinjene respekteres og følges av våre forretningspartnere (kunder, samarbeidspartnere, leverandører)
  • De forretningsetiske retningslinjene utgjør et overgripende rammeverk og suppleres med detaljerte regler og retningslinjer for enkelte områder

Forretningsetiske retningslinjer

Last ned Peabs forretningsetiske retningslinjer (norsk)

Code of Conduct

Download Peab's Code of Conduct (English)

Peabs kjerneverdier

Les om våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).