Partnerprofil

De vi sponser må opptre og kommunisere i henhold til våre kjerneverdier, som beskrevet under. Partnerprofilen undertegnes av begge parter ved inngåelse av sponsorkontrakt.

Vi er jordnære

 • Vi har en jordnær tilnærming og er tilgjengelige
 • Vi handler og kommuniserer åpent, lydhørt og prestisjeløst
 • Vi respekterer menneskers likeverd

For samarbeidet mellom Peab og foreningen innebærer dette for eksempel at:

 • Samtlige av foreningens medlemmer viser respekt overfor med- og motspillere, dommere og publikum, og at tydelige tiltak iverksettes mot medlemmer som oppfører seg på annen måte
 • Foreningen ønsker mennesker fra alle samfunnslag velkomne som medlemmer

Vi er utviklende

 • Vi er nysgjerrige, kreative og vil utvikles gjennom samarbeid
 • Vi ser menneskers ulikheter som en fordel for virksomheten og jobber aktivt for integrering, mangfold og likestilling
 • Vi tør å være forbilder

For samarbeidet mellom Peab og foreningen innebærer dette for eksempel at:

 • Foreningen arbeider aktivt for å ha en jevn kjønnsfordeling blant medlemmene, og at sponsormidler fordeles likt mellom jente- og guttevirksomhet 
 • Foreningen har rutiner som innebærer at diskriminerende språk eller atferd får tydelige konsekvenser

Vi er personlige

 • Vi bryr oss, tar ansvar for menneskene i vår virksomhet og bedriver et aktivt likebehandlingsarbeid
 • Vi setter stor pris på gode relasjoner og prioriterer dialog og samarbeid
 • Vi er engasjerte og viser det

For samarbeidet mellom Peab og foreningen innebærer dette for eksempel at:

 • Foreningen har en dokumentert likebehandlingsplan som regelmessig følges opp
 • Ledere i foreningen tar initiativ til dialog og er gode relasjonsbyggere
 • Foreningen arbeider for at alle ungdomsledere skal ha god kompetanse i mangfolds- og likebehandlingsspørsmål

Vi er pålitelige

 • Vi opptrer profesjonelt og ryddig, og holder det vi lover
 • Vi beskytter vår egen og Peabs merkevare
 • Vi følger Peabs forretningsetiske retningslinjer

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).