Partnerprofil

De vi sponser må opptre og kommunisere i henhold til våre kjerneverdier, som beskrevet under. Partnerprofilen undertegnes av begge parter ved inngåelse av sponsorkontrakt.

Vi er jordnære

 • Vi har en jordnær tilnærming og er tilgjengelige
 • Vi handler og kommuniserer åpent, lydhørt og prestisjeløst
 • Vi respekterer menneskers likeverd

For samarbeidet mellom Peab og foreningen innebærer dette for eksempel at:

 • Samtlige av foreningens medlemmer viser respekt overfor med- og motspillere, dommere og publikum, og at tydelige tiltak iverksettes mot medlemmer som oppfører seg på annen måte
 • Foreningen ønsker mennesker fra alle samfunnslag velkomne som medlemmer

Vi er utviklende

 • Vi er nysgjerrige, kreative og vil utvikles gjennom samarbeid
 • Vi ser menneskers ulikheter som en fordel for virksomheten og jobber aktivt for integrering, mangfold og likestilling
 • Vi tør å være forbilder

For samarbeidet mellom Peab og foreningen innebærer dette for eksempel at:

 • Foreningen arbeider aktivt for å ha en jevn kjønnsfordeling blant medlemmene, og at sponsormidler fordeles likt mellom jente- og guttevirksomhet 
 • Foreningen har rutiner som innebærer at diskriminerende språk eller atferd får tydelige konsekvenser

Vi er personlige

 • Vi bryr oss, tar ansvar for menneskene i vår virksomhet og bedriver et aktivt likebehandlingsarbeid
 • Vi setter stor pris på gode relasjoner og prioriterer dialog og samarbeid
 • Vi er engasjerte og viser det

For samarbeidet mellom Peab og foreningen innebærer dette for eksempel at:

 • Foreningen har en dokumentert likebehandlingsplan som regelmessig følges opp
 • Ledere i foreningen tar initiativ til dialog og er gode relasjonsbyggere
 • Foreningen arbeider for at alle ungdomsledere skal ha god kompetanse i mangfolds- og likebehandlingsspørsmål

Vi er pålitelige

 • Vi opptrer profesjonelt og ryddig, og holder det vi lover
 • Vi beskytter vår egen og Peabs merkevare
 • Vi følger Peabs forretningsetiske retningslinjer