Sponsing

Peabs engasjement for unge strekker seg forbi idrettsplasser og arenaer. Vi ønsker å støtte formål som gir konkret nytte i samfunnet, og aktører som har et stort engasjement for unge menneskers hverdag og utvikling.

Peab har i mange år hatt et stort sponsorengasjement, ofte med lokal forankring. Det skal vi fortsette med. 

Vår sponsorpolicy er rettet mot ungdommer, innovasjon og mangfold. Vi ønsker å bidra til at ungdommer fra alle deler av samfunnet får like muligheter til å utvikle sin evne til nyskaping og innovasjon. Peab ønsker å være med på å forme morgendagens mangfoldssamfunn, sammen med andre som har det samme engasjementet.

All vår sponsing skal støtte vår visjon, forretningsplan og bærekraftsmål. Alt vi sponser skal ha en tydelig kobling til ett eller flere av disse områdene:

  • Unges fritid: Vi vil bidra til en meningsfylt fritid for unge.
  • Unges utdanning: Vi vil bidra til at unge møter dyktige og engasjerte lærere, veiledere og mentorer på vei inn i voksen- og yrkeslivet.
  • Innovasjon og ungt entreprenørskap: Vi vil bidra til at ungdommer fra alle deler av samfunnet får mulighet til å utvikle sin evne til nytenking og innovasjon.
  • Morgendagens mangfoldssamfunn: Vår ambisjonen er å være med på å forme morgendagens mangfoldssamfunn sammen med andre aktører i samfunnet.

Alt Peab sponser skal gi noe tilbake til samfunnet.

Partnerprofil

De vi sponser må opptre og kommunisere i henhold til våre kjerneverdier, som beskrevet under. Partnerprofilen undertegnes av begge parter ved inngåelse av sponsorkontrakt.

Peab er stolt sponsor til UNHCR

UNCHR redder liv og kjemper for flyktningers rettigheter.