Peabs sponsorlotteri

Vinn 10 000 kroner til din forening!

Å være en lokal samfunnsbygger betyr at vi ønsker å ta vare på lokalsamfunnet der vi er og jobber. Derfor lodder vi nå ut 10 000 kr hver til femten foreninger rundt om i Norden. Benytt anledningen til å melde på din klubb eller forening til Peabs sponsorlotteri.

Meld dere på i dag! Send inn søknadsskjema her >>

Send søknaden innen 15 april 2021. Vinnerne trekkes ut i løpet av våren.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte sponsringslotteri@peab.se.

Lykke til!

For at du kan delta i lotteriet kreves det at søknaden følger Peabs retningslinjer for sponsing, har et gyldig organisasjonsnummer og kan oppfylle kravet til motytelse, samt at du selv er ansatt hos Peab. Maksimalt én søknad per person.

Aktuelle linker