50 boliger står klare ved Glomma i Sarpsborg

Sommeren 2022 var det innflytting i det nye borettslaget Sandbukta Terrasse i Sarpsborg.

Til tross for at byggingen ble stanset i fire måneder for fornyet politisk behandling, klarte entreprenøren Peab å ferdigstille boligprosjektet bare én måned senere enn opprinnelig planlagt.

– Det klarte vi ved å ta inn flere folk og påskynde betongarbeidene, slik at forsinkelsen i liten grad forplantet seg. Og vi fant smarte løsninger ved å trekke inn egne fagarbeidere i prosjekteringen, forteller Charlotte Dangstorp, prosjektleder for Peab Bygg i Østfold.

På den måten kunne tømrerne på Sandbukta Terrasse komme i gang tidligere enn hva som ellers hadde vært mulig. Og de kunne bygge raskere enn først antatt.

I juli 2022 var det innflytting i de første leilighetene i Sandbukta Terrasse, opprinnelig planlagt i juni samme år. Byggherren HABO, Halden Boligbyggelag, er godt fornøyd med de 50 boligene, som ligger i et attraktivt og sentralt område på Hafslundøy med utsikt mot Glomma.

Én byggefase i stedet for to

Årsaken til at byggearbeidene ble stanset i desember 2020, var at Sarpsborg kommune fikk en naboprotest på antall leiligheter som skulle bygges på tomta. Da saken ble behandlet politisk, ble det klart at antall leiligheter var i tråd med både reguleringsplanen og rammetillatelsen, slik at byggeprosjektet kunne settes i gang igjen i april 2021.

– Vi snudde alle steiner og satte inn flere tiltak for å korte inn på byggetiden. Fordi salget av leilighetene hadde gått så bra, kunne vi bygge alle fem byggene i én fase i stedet for to trinn, som først planlagt, forteller Dangstorp.

Egne fagarbeidere en fordel for planlegging og arbeidsmiljø

I slike tilfeller blir det ekstra viktig for bygningsingeniørene å optimalisere løsningene, det vil si finne de beste byggemetodene og de smarteste måtene å utnytte materialene på. Da gjelder det å være ekstra årvåken, for man kan risikere å velge løsninger som i praksis ikke fungerer så bra på byggeplassen.

– Derfor er det viktig i planleggingsfasen å ha med seg de som skal utføre arbeidene. På Sandbukta Terrasse hadde vi god nytte av å trekke inn betongarbeidere og tømrere. Slik klarte vi å korte ned på byggetiden uten å lage nye problemer på arbeidsplassen, sier Dangstorp.

Hun legger til at det også er en fordel for arbeidsmiljøet med denne måten å jobbe på. At Peab har egne fagarbeidere ute på byggeplassen skaper lagfølelse og gjennomsiktighet i hele byggeprosjektet.

Utfordringene underveis i prosjektet omfattet ikke bare byggestans, men også smittevernrestriksjoner og kostnadsøkning på byggevaremarkedet. Prosjektleder Charlotte Dangstorp fremholder det gode samarbeidet med byggherren HABO som avgjørende for å finne gode løsninger underveis.

– HABO har vært en engasjert byggherre med god forståelse for prosjektgjennomføring. De har tatt beslutninger på en effektiv måte, og i de tilfellene de ikke har vært enige i våre løsningsforslag, har vi sammen prosjektert frem ønsket løsning, sier Charlotte Dangstorp.

Fakta, Sandbukta Terrasse

  • Hafslundøy, Sarpsborg
  • 50 boliger, alle vestvendt med utsikt mot Glomma
  • Størrelse: 76 – 125 kvadratmeter pluss bod og carport
  • Byggherre: HABO, Halden boligbyggelag
  • Entreprenør: Peab
  • Arkitekt: Ø-Bo Prosjekt AS, Nils Rune Vikhals
  • Påbegynt desember 2020, ferdigstilt juli 2022
  • Eiendomsmegler: DNB Eiendom, Halden

Kontaktpersoner

Trond Bergsland

Regionsjef Peab Bygg, Østfold

Telefon: +47 982 65 609

Charlotte Dangstorp

Prosjektleder, Peab Bygg Østfold