Alle nye Peab-boliger svanemerkes

Alle nye leilighetsbygg og boliger som utvikles og bygges av Peab skal svanemerkes.

Før jul 2021 fikk Peab Bygg innvilget grunnlisens for svanemerking. Det betyr at Svanemerket, myndighetenes eget miljømerke, har gitt sitt godkjent-stempel på premissene for miljømerking av fremtidige boliger.

Først ute med svanemerking blir Norheim Terrasse i Tromsø. Blant de neste boligprosjektene som skal svanemerkes er Osebakken Park i Porsgrunn, Inga Sparbos vei i Tromsø og Sandefjord Hageby.

– Svanemerking er en viktig del av klima- og miljøarbeidet vårt, og grunnlisensen har vi jobbet med over lengre tid, sier Marit Vassmyr, miljøsjef i Peab Bygg Norge. 

– Svanemerket forplikter oss til å bygge energieffektive boliger med godt inneklima og fravær av miljø- og helseskadelige stoffer. I tillegg kvalitetssikres byggeprosessen fra planlegging til overlevering.

Ledende rolle i boligbyggingen

– Som lokal samfunnsbygger er det viktig for Peab Eiendomsutvikling å ta en ledende rolle i arbeidet med miljø- og klimahensyn i boligbyggingen. Derfor besluttet vi at alle våre boliger skal svanemerkes, sier Kristian Høines Mathisen, regionsjef i Peab Eiendomsutvikling Nord.

Miljøsertifisering med Svanemerket ble valgt fordi ordningen er godt kjent blant forbrukerne og stiller strenge krav om byggets miljøpåvirkning og bærekraft.

– Vi ser mange fordeler for boligkjøperne. Vi vet at de ønsker å ta ansvar i en tid med mange miljø- og klimautfordringer. Det er også god forbrukerøkonomi med en svanemerket bolig. Den gir bedre inneklima, har lavere energiforbruk og mer holdbare materialer. En bolig som varer lengre og brukes i flere år er bra både for miljøet og eieren, sier Mathisen.

Han er trygg på at det blir mer attraktivt å kjøpe svanemerkede boliger etter hvert som det kommer skjerpede miljøkrav fra myndighetene og miljøspørsmålene kommer høyere i folks bevissthet. Peab Eiendomsutvikling betrakter oppstartkostnadene med svanemerking som en lønnsom investering for fremtiden. Svanemerkede boliger fra Peab kommer derfor ikke til å bli dyrere enn andre.

Krevende å få lisens

For å bli godkjent som byggentreprenør av svanemerkede boliger, trengs først en grunnlisens og deretter godkjenning av hvert enkelt byggeprosjekt. Grunnlisensen er knyttet til byggeprosjektet Norheim Terrasse i Tromsø. Dette leilighetsanlegget er også først ut til å kunne få prosjektlisens.

– Det har vært en omfattende prosess og mer arbeidskrevende enn vi hadde forestilt oss, sier Daniel Skjønsfjell. Han er anleggsleder for Peab Bjørn Bygg på Norheim Terrasse.

– Svanemerket har en lang rekke obligatoriske krav til produkter og rutiner. Det gjør at vi må sjekke alt som skal brukes i bygget. Hvis vi oppdager at noe ikke er godkjent, må vi se etter alternativer. Og vi må påse at våre underleverandører forholder seg til de samme kravene. Dermed må vi fremskaffe mer dokumentasjon både i planleggingen og i byggefasen, forteller Skjønsfjell.

Han samarbeider med prosjektingeniør Ingrid Sølverud i Peab Bjørn Bygg om svanemerkingsprosessen. Begge er enige om at miljømerkingen har mange fordeler for boligkjøperne og samfunnet.

– Det er et stort pluss at leiligheten er miljøvennlig bygd og at vi ikke bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Det gjelder eksempelvis parkett, gulvbelegg, maling, lim og fugemasse. Beboerne vil merke det på kroppen gjennom bedre inneklima, sier Sølverud.

Flere sykler, mer lys

– Det er også klare fordeler som gjelder uteområdene. For eksempel bygger vi en sykkelgarasje med plass til to sykler for hver leilighet, som er langt flere enn det som er vanlig. I tillegg er det flere fraksjoner i avfallssorteringen.

Andre krav handler om at en andel av byggematerialene må kunne gjenvinnes, og det skal føres loggbok over alle materialer som inngår i bygget. Energiforbruket skal være 10 prosent lavere enn det som kreves i byggteknisk forskrift, og det er strengere krav til dagslys.

– Vi gjorde avanserte dagslysberegninger tidlig i prosjekteringen. Det fikk stor innvirkning på hvordan vi bygger Norheim Terrasse. For å få inn nok lys, også i den mørke årstiden, måtte vi bytte til en annen type vindusglass, forklarer Daniel Skjønsfjell.

Han mener dette er et godt eksempel på hvordan Svanemerkets krav gir sunnere boliger og høyere livskvalitet for beboerne.

Norheim Terrasse består av 80 leiligheter og skal stå ferdig i fjerde kvartal 2023. Peab Bjørn Bygg vil få besøk av kontrollører fra Svanemerket i løpet av inneværende år, etter hvert som de innvendige arbeidene tar til.

Sterk økning i Norge og Norden

Byggenæringen er en av bransjene som har størst miljø- og klimabelastning. Derfor er det ekstra viktig med gode løsninger, mener Bjørn Olav Aarø Strandli, markedsrådgiver i Svanemerket.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norge og de andre nordiske landene. Miljømerking Norge forvalter merkeordningen her til lands og er underlagt Barne- og familiedepartementet.

– Vi er en uavhengig tredjepart som nå går god for at Peab er i stand til å bygge i tråd med våre krav, sier Strandli.  

– Vi har opplevd en sterk økning i interessen for Svanemerket i Norge de siste årene. Antallet svanemerkede boenheter og andre bygg er nå nesten ni ganger så stort som i 2018. Til sammen er det over 3500 svanemerkede bygg og boenheter som er ferdig bygget eller under oppføring i Norge.

I Norden er det snart 50 000 svanemerkede leiligheter, hus og daginstitusjoner som enten er ferdige eller under bygging. Lenge har byggebransjen i Sverige og Danmark hatt et forsprang, men også de norske aktørene har den siste tiden fått øynene opp for miljømerkingens betydning.

Svanemerket legger stor vekt på at nye boliger skal fremme god helse. En rekke stoffer er totalforbudt fordi de kan være astma- og allergifremkallende, skadelige for reproduksjonsevnen eller kreftfremkallende.

Det aller viktigste med Svanemerking av boliger er helhetstenkningen, mener Strandli.

–  Hovedoppdraget vårt er å stille helhetlige krav til all relevant miljøbelastning i hele byggets livssyklus.  Det handler blant annet om råvarene som brukes i materialene og kjemikalier som tilsettes. Vi stiller krav til energieffektivitet og oppmuntrer til bruk av lokale energikilder. Vi har krav som sikker avfallshåndtering. I alle år mens bygget er i bruk, skal det bidra til god helse og lavt miljøavtrykk. Og når tiden kommer for renovering eller avhending, skal materialene kunne resirkuleres eller gjenbrukes, sier markedsrådgiver Bjørn Olav Aarø Strandli i Svanemerket.

//FAKTA – Svanemerking av bygg

Et svanemerket bygg har lavt energiforbruk, godt inneklima og høy kvalitet.

Et svanemerket bygg tar hensyn til miljøet under hele byggeprosessen fra råvare til ferdig hus. Det stilles krav til materialer, god ventilasjon og material- og kvalitetskontroll for å unngå fuktskader.

Et svanemerket bygg:

  • Er godt isolert og trenger lite energi
  • Bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
  • Gir godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
  • Fungerer som sikkerhet for at byggentreprenøren er seriøs og tar samfunnsansvar

Hvilke krav skal et svanemerket bygg oppfylle?

Et svanemerket bygg skal oppfylle 41 obligatoriske krav. Disse fordeler seg over byggets livssyklus. Det er obligatoriske krav til byggeprosessen, inneklimaet, dagslys og energi – og til de enkelte byggematerialene. I tillegg må bygget innhente et visst antall poeng fra poenggivende krav. Alle krav skal dokumenteres.

Fakta om Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Svanemerket er en helhetlig merkeordning som vurderer alle relevante miljøproblemer i livssyklusen. Bare varer og tjenester som oppfyller ambisiøse krav til klima, kjemikalier, naturmangfold og sirkulær økonomi blir sertifisert. Det er om lag 30 000 svanemerkede produkter på det norske markedet. 

Kontaktpersoner

Marit Vassmyr

Miljøsjef Peab Bygg

Telefon: +47 936 58 702

Kristian Høines Mathisen

Regionsjef Peab Eiendomsutvikling Nord

Telefon: +47 995 05 947

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).