AOL tildelt nok en VA-kontrakt i Nittedal

Peabs datterselskap Arne Olav Lund (AOL) har signert sin tredje kontrakt med Nittedal kommune i infrastrukturprosjektet «VA på langs». Kontraktens verdi er på cirka 106 millioner kroner eks. mva.

I april signerte AOL kontrakt på to av entreprisene i prosjektet, med en samlet kontraktsverdi på ca. 312 millioner kroner. I dag ble det klart at AOL også får kontrakten EP22 med en verdi på 106 millioner kroner.

– Vi setter stor pris på tilliten fra kommunen, og synes det er utrolig givende å få bidra med vår kompetanse og våre ressurser i et prosjekt som er viktig for fremtidig vannforsyning og avløpshåndtering i Nittedal og bedre vannmiljø i Nitelva, sier Erik Hedvald Nilsen, daglig leder i AOL.

Kontrakten EP22 omfatter grunnarbeider, bygg, elektro, VVS og utvendig VA for to avløpspumpestasjoner og tre salgskummer for vannforsyning til kommunalt nett. De to avløpspumpestasjonene ligger på henholdsvis Åneby og Rotnes. Salgskummene har plassering ved Strøm bru, Gaustadgata og Li. Salgskummen på Li omfatter også spylefunksjon for NRVAs vannledning og egen del med styrefunksjoner for dykkerdelen av Nittedal kommune sitt avløpsanlegg.

Infrastrukturprosjektet «VA på langs» består av to deler: Bygging av en helt ny avløpsledning og oppgradering av NRVAs hovedvannledning mellom Åneby og Slattum. En utbedring av ledningen i disse områdene er viktig for å sikre god og tilstrekkelig vannforsyning til Nittedal i mange år fremover.

– Vi ser fram til et godt samarbeid med AOL for denne delentreprisen for VA på langs. Entreprisen sammen med EP21 som dekker maskin og automasjon, gjør at vi får en helhetlig, miljøvennlig og fremtidsrettet avløpshåndtering i Nittedal. Innholdet i EP22 sikrer også svært viktig infrastruktur for vannforsyning. Det er bra for NRVA og Nittedal kommune at dette gjøre i felles entreprise, sier Bjørn Rønholt, enhetsleder kommunalteknikk, Nittedal Kommune.

De nye avløpspumpestasjonene skal erstatte renseanlegg på Åneby og Rotnes. De gamle renseanleggene har restutslipp til Nitelva. Når renseanleggene tas ut av drift, og avløpet i stedet føres til NRVAs sentralrenseanlegg på Strømmen, vil vannmiljøet i Nitelva forbedres.

Arbeidene i «VA på langs – EP22» skjer i parallell med, og med grensesnitt til, de pågående entreprisene EP01, EP02 og EP31. 

Mer informasjon om «VA på langs» prosjektet finnes på Nittedal kommunes egne nettside for prosjektet: https://www.vapalangs.no/

Kontaktpersoner

Erik Hedvald Nilsen

Daglig leder AOL

Telefon: +47 926 13 637

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).