Arbeidsmiljøuke i Peab: Omsorg for hverandre

Denne uken arrangerer Peab sin årlige arbeidsmiljøuke over hele konsernet. Hovedtema er psykososiale forhold og hvordan de påvirker trivsel og sikkerhetskultur på arbeidsplassen.

I hele Peab-konsernet vil det i løpet av uken bli gjennomført en rekke ulike aktiviteter som tar for seg hvordan psykososiale faktorer påvirker arbeidsmiljøet og sikkerhetskulturen.

Alle Peabs 15 000 medarbeidere vil i løpet av uken delta i dialogmøter om mental helse og trivsel på arbeidsplassen.

– Vi ønsker en bedriftskultur der vi ser hverandre, respekterer hverandre og bryr oss om hverandre. Som et ledd i arbeidet med bevisstgjøring har vi også meldt alle våre ansatte på e-læringskurset Mangfoldsdugnaden, forteller Peabs HR-sjef Tom Arne Grødtlien.

I produksjonen er det i tillegg lagt opp til ekstra bevisstgjøring om registrering av uønskede hendelser og workshoper rundt gjennomføring av Sikker Jobb Analyse. Samtlige ansatte i Peabs norske virksomheter skal i løpet av uken gjennomføre eller repetere SfS BAs digitale sikkerhetskurs Fareblind.

– Det er mange faktorer som spiller inn på hvordan vi har det på jobben, og vi må løfte frem alle aspekter av helse og sikkerhet. Målet med uken er at alle våre ansatte tydelig ser sammenhengen mellom arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhetskultur. Kollegaer som kjenner omsorg for hverandre, passer bedre på hverandre ute på byggeplassen, sier Arild Østgård, administrerende direktør i Peab Bygg Norge.

Peabs arbeidsmiljøuke varer til 2. september.

Kontaktpersoner

Arild Østgård

Adm. direktør Peab Bygg Norge

Telefon: +47 906 43 238

Tom Arne Grødtlien

HR-sjef, Peab Norge

Telefon: +47 932 51 058