Arne Olav Lund tildelt kontrakt for bygging av ny hovedvannledning i Lillestrøm

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap har inngått avtale Arne Olav Lund AS, et datterselskap av Peab Anlegg AS, om bygging av ny hovedvannledning i Lillestrøm. Kontrakten er på 144 millioner kroner med planlagt ferdigstillelse våren 2025.

Siden oktober 2022 har Arne Olav Lund (AOL), i samarbeid med rådgiver Rambøll AS, og Nedre Romerike vann- og avløpsselskap, gjennomført fase 1 av samspillskontrakten PV2-K105.

1. november ble det signert protokoll for overgang til gjennomføringen av arbeidene i fase 2. Det omfatter bygging av ny hovedvannledning på strekningen mellom Tomtveien og Isakbekken nord for Lillestrøm, samt legging av trekkerør.

- Vi er svært glade for å være i gang med selve utførelsen av dette viktige prosjektet. I fase 1 har vi hatt et veldig godt og tillitsbasert samarbeid med rådgiver og byggherre. Vi er nå enige om en god plan for fase 2, og arbeidene starter umiddelbart, sier prosjektleder i AOL, Anders Ragnhildrød.

AOL har lang erfaring med omfattende vann- og avløpsprosjekter, inkludert arbeid med vannledninger av store dimensjoner. Den nye hovedvannledningen i Lillestrøm vil bestå av 1000 mm duktile rør over en strekning på 3,3 kilometer. En rekke risikomomenter er vurdert, og hensyntatt i valg av utførelsesmetoder i prosjektet.

- Det er blant annet valgt tunnelering med betongrør forbi et av Norges mest trafikkerte bussanlegg, fremfor tradisjonell graving. Det er også lagt ned store ressurser i håndteringen av matjord i anleggsfasen for minimal påvirkning av dyrket mark, sier Ragnhildrød.

Skal sikre vannforsyningen

Trine Ulriksen Lunde er prosjektleder i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap. Hun forteller at teamet fra AOL og Rambøll kom best ut av anskaffelsesprosessen, hvor tilbyderne ble evaluert på kriterier som blant annet oppdragsforståelse, kompetanse, kommunikasjon, teamkultur og forståelse for samspill.

- Samarbeidet i fase 1 har fungert meget godt. Tilliten og teamkulturen vi har bygget opp sammen gjør at vi håndterer utfordringer på en konstruktiv måte. Denne utbyggingen er et viktig tiltak for å sikre tilstrekkelig vannforsyning i regionen i årene fremover, sier Lunde.

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise i tett samarbeid med rådgivere og byggherre. AOL vil hovedsakelig benytte egne fagarbeidere, med støtte av underentreprenører samt noe innleide mannskaper og maskiner fra faste samarbeidspartnere.

- Et velfungerende vann- og avløpsnett er av stor betydning for befolkningen og dette er en jobb som passer godt inn i vår portefølje. Samspillsentreprisen gjør at vi får vi brukt vår kompetanse tidlig i prosjektet for å finne de beste løsningene for byggherre og entreprenør. Vi takker for tilliten og ser fram til å gjennomføre prosjektet på en effektiv, sikker og bærekraftig måte, avslutter daglig leder i Arne Olav Lund, Erik Hedvald Nilsen.

Kontaktpersoner

Erik Hedvald Nilsen

Daglig leder Arne Olav Lund

Telefon: +4792613637

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).