Bjørn Bygg AS og Nilsen & Haukland AS fusjonerer

Den 1. januar 2018 fusjonerer Peabs datterselskaper Bjørn Bygg AS og Nilsen & Haukland AS.

Bjørn Bygg og Nilsen & Haukland vil fra 1. januar 2018 satse videre under merkevarenavnet Peab Bjørn Bygg.

− Først og fremst gjør vi dette for å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i konsernet. Samtidig innebærer sammenslåingen at vi får en bredere tilstedeværelse i markedet, og kan betjene kundene mer effektivt, sier Arild Østgård, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Alle ansatte blir med videre

Østgård forteller at det er gjennomført allmøter i begge selskapene for å informere de ansatte om sammenslåingen.

− Alle ansatte blir med videre i ny organisering, så for ansatte, kunder og leverandører vil fusjonen ha minimale konsekvenser, understreker han.

Kontorene i Harstad og Narvik blir organisert som distrikt Hålogaland. Distriktet vil bestå av 105 ansatte, og skal ledes av Bård Hansen, som i dag er daglig leder i Nilsen & Haukland.

Satser på egne håndverkere og lærlinger

Peab Bjørn Bygg blir en slagkraftig entreprenør med nedslagsfelt i hele Nord-Norge.

− Vi vil kombinere Nilsen & Hauklands slagord «stolte byggetradisjoner» og Bjørn Byggs slagord «vi bygger på tillit». Sammen med våre 410 ansatte skal vi fortsatt være entreprenøren som satser på egne håndverkere og lærlinger, fastslår Østgård.

Kontaktpersoner

Arild Østgård

Adm dir Peab Bygg Norge

Telefon: +47 906 43 238