Byggebransjen trenger flere kvinner

Hva er det som lokker mennesker til byggebransjen, og hvordan får vi flere kvinner til å oppdage hvor spennende bransjen er?

Tina Hermansson Berg, personaldirektør i Peab

Vil være et selskap som speiler samfunnet

Hvorfor er det viktig å få flere kvinner til å søke seg til vår bransje?

– Først og fremst for at vi ikke skal gå glipp av viktig kompetanse, men også fordi vi vil være et selskap som speiler det samfunnet vi lever i. Det gjør vi ikke i dag.

– Bransjen, som allerede i dag har mangel på ressurser, står foran en rekke spennende utfordringer. Svenske myndigheter har kommunisert at den akutte boligkrisen skal løses gjennom bygging av 700 000 nye boliger frem til 2025. Skal bransjen klare dette målet må vi utfordre oss selv. For Peabs del innebærer det blant annet at vi må være en attraktiv arbeidsgiver for flere på arbeidsmarkedet.

– Vi må øke rekrutteringsbasen. For en stund siden besluttet vi å øke andelen kvinner i ledende stillinger. Vi ønsker også å ansette langt flere kvinnelige ingeniører. I tillegg har vi egne mål for rekruttering av medarbeidere med utenlandsk bakgrunn. Peab tar mangfold på alvor fordi det er viktig for oss, og fordi det gjør oss til en bedre og mer attraktiv arbeidsgiver.

Ingvild Svenke Fundli, anleggsleder i Peab

En spennende og variert hverdag

Hvordan kan vi lokke flere kvinner til byggebransjen?
– Jeg tror det viktigste er å vise frem de kvinnene som allerede jobber i bransjen. De må være til stede i sammenhenger der bransjeselskapene er ute for å treffe for eksempel studenter eller andre potensielle medarbeidere. Det kan være på bedriftspresentasjoner, messer, seminarer og lignende. De bør vises frem også i andre kanaler, som på nettsider, sosiale medier og i media. Da tror jeg vi får flere kvinner til vår bransje.
– De kvinnene som allerede jobber i bransjen kan fortelle om en spennende og variert hverdag. Og at det finnes mange muligheter her. I vår bransje får du raskt ansvar, og du vil oppleve at du utvikler deg fra første dag på jobben.

– Vi må også vise at det ikke er noe problem å være kvinne i vår bransje. Det er ikke noe problem å være kvinnelig leder. I Peab er vi opptatt av likestilling og mangfold, og det føles som om det er åpent for alle her, enten du er mann eller dame.

Maria Hernroth, leder kompetensförsörjning Peab

Byggebransjen trenger flere kvinnerLikestilling er en selvfølge

"For oss er det viktig at likestilling og mangfold ikke blir et prosjekt, men en naturlig, integrert del av av vår medarbeiderstrategi"

Det sier Maria Hernroth, leder for kompetensförsörjning i Peab.

Hvordan ser Peab på sin rolle i bransjen når det gjelder likestilling?

– For oss som samfunnsbygger er likestilling en selvfølge. Byggebransjen har et felles ansvar for å snu en mannsdominert kultur til en likestillingskultur. Det er en prosess som tar tid, men vi har både stahet og tålmodighet.

Hva er den største utfordringen for Peab?

– Endringsarbeid er alltid en utfordring, og å endre en kultur og en hel bransje er en respektabel oppgave. Men utfordringer utvikler oss og får oss til å tenke nytt. Det er en tøff, men nødvendig reise om vi vil være med å konkurrere i fremtiden. Vi er klare for den utfordringen.

Hvordan jobber Peab for å bli bedre innen likestilling?

– Gjennom det siste halvåret har vi startet et arbeid som skal øke kompetansen innen likestilling og mangfold. Region etter region gjennomfører arbeidsmøter for å sette konkrete mål innen disse teamene. Jeg har hatt gleden av å være med på flere av møtene og engasjementet er fantastisk!

Hva er viktig for Peab når det gjelder likestilling?

– For oss er det viktig at likestilling og mangfold ikke blir et prosjekt, men en naturlig, integrert del av vår medarbeiderstrategi. En likestilt arbeidsplass er en grunnforutsetning for å kunne konkurrere i fremtiden, og vi vil selvsagt rekruttere kompetente medarbeidere fra hele befolkningen.

Jobber Peab med interne forbilder?

– Vi har fantastiske kvinnelige forbilder i Peab, helt fra prosjektene til støttefunksjonene, og hele veien opp til konsernledelsen. Mentorordninger og veiledning er noe vi hele tiden videreutvikler som metoder for kompetanseoverføring og nettverksbygging.

Hva må bransjen gjøre for å drive likestillingen i riktig retning?

– Vi tror bransjesamarbeid er veldig viktig om vi virkelig skal kunne snu den rådende kulturen.

Maria Ohlsén, ass. byggeleder i Peab

Byggebransjen trenger flere kvinnerSpennende prosjekter og stimulerende samarbeid

"Min utfordring er ikke at jeg er kvinne i en mannsdominert bransje. Min største utfordring er å prioriere blant alle de tingene jeg vil oppnå."

Det sier Maria Ohlsén, assisterende byggeleder.

Hvordan syns du bransjen, og Peab, håndterer likestillingsspørsmålet?

– Jeg syns det er interessant å følge debatten om hvorfor og hvordan man skal øke antall kvinner i byggebransjen, hvordan målene for dette formuleres og hvordan de forankres i organisasjonene. Personlig er jeg mot kvotering og er overbevist om at rett mann, eller kvinne, på rett plass, er det beste.

Som kvinne i en mannsdominert bransje, hva har vært den største utfordringen for deg?

– Hadde jeg fått det spørsmålet for ti år siden hadde svaret vært at den største utfordringen er å smelte inn samtidig som man vil stikke seg ut, men av riktig årsak. Når jeg sier riktig årsak mener jeg at man vil få skryt for sin prestasjoner og ikke noe annet.

I dag innser jeg at mine utfordringer ikke påvirkes av at jeg er kvinne i en mannsdominert bransje. Min største utfordring er å prioriere blant alle de tingene jeg vil oppnå.

Du har jobbet i Peab i snart 15 år. Hvorfor har du blitt værende så lenge?

– En av årsakene er at jeg hele tiden har sett, og fått, muligheter til å utvikles. Mine ledere i Peab har vært lydhøre for mine ønsker og vi har staket ut veien sammen. Jeg har fått muligheten til å jobbe i spennende og interessante prosjekter, fremfor alt sammen med mennesker som har betydd mye for meg. Min drivkraft er å få lykkes sammen med andre. Utfordringen kan være stor eller liten, men å krysse målstreken med et godt resultat er herlig.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).