Byggestart på boligprosjektet Norheim i Tromsø

Peab Eiendomsutvikling Nord har inngått kontrakt med henholdsvis Peab Anlegg og Peab Bjørn Bygg om bygging av infrastruktur og byggetrinn 1 i boligprosjektet Norheim i Tromsø.

Prosjektet er heleid av Peab, og reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2020. Prosjektet består av til sammen 122 boenheter, hvorav 42 enheter (alle i trinn 1) er småhus/eneboliger i kjede. Det er også regulert en barnehage med plass til 100 barn i nedre del av tomten.

− Vi har jobbet med prosjektet Norheim siden 2011. Da inngikk vi en opsjonsavtale med grunneierne om regulering og kjøp av eiendommen. Avtalen var forutsatt omregulering fra grøntområde til boligområde. Det at vi nå kommer i gang med bygging, er en viktig milepæl både for prosjektet og Peab som selskap, sier Stig Tore Johnsen, administrerende direktør i Peab Eiendomsutvikling Nord.

Stor salgssuksess

Leilighetsbygget (trinn 2) legges ut for salg i markedet i august 2020, med forventet byggestart i første kvartal 2021. Hele prosjektet Norheim har en total salgsverdi på ca. 750 millioner kroner, og forventes å stå ferdig innen utgangen av 2023. Prosjektet har vært en stor salgssuksess. Ved salgsstart ble det solgt 36 av 42 boligenheter, og prosjektet forventes å være utsolgt før byggestart.

− Prosjektet har hatt en formidabel interesse i markedet, og vi tror vi har truffet godt både med boligutforming og prising av boligene. Dette, kombinert med en unik beliggenhet på vestsiden av Tromsøya, gjør at prosjektet har solgt godt. Vi er veldig glade og stolte over at vi nå er i gang med viktig byutvikling i Tromsø, og har stor tro på at dette blir et flott boligområde, sier Johnsen.

Grunnarbeider i gang

Det er inngått totalentreprisekontrakt med Peab Anlegg for tomteopparbeidelse, infrastruktur, og grunn- og utomhusarbeider. Kontraktsverdi er rundt 60 millioner kroner eks. mva. Grunnarbeidene startet opp i juni 2020, og hoveddelen av kontrakten forventes å være ferdigstilt innen tredje kvartal 2021.

− For Peab Anlegg er denne kontrakten svært spennende og viktig, og passer godt inn i vår portefølje i nord. Prosjektet er en fin utfordring for oss, og vi gleder oss til å ta fatt på en interessant jobb, sier Bernt Jakobsen, distriktssjef i Peab Anlegg.

Læringsarena for lærlinger

Det er videre inngått totalentreprisekontrakt for bygging av 42 boenheter med Peab Bjørn Bygg, med en kontraktsverdi på 142 millioner kroner eks. mva. Byggearbeidene har oppstart i oktober 2020, med overlevering av alle hus innen tredje kvartal 2023.

− Det er gledelig for oss å få starte opp et småhusprosjekt i slik skala som vi her snakker om. Dette er tilbake til våre historiske røtter som småhusbygger. Vi har spesialkompetanse på slike større feltutbygginger, og dette vil bli en fin læringsarena for våre nyutdannede lærlinger, spesielt innenfor tømrerfaget. Det er viktig for oss å bevare kompetansen vår på småhus og trebygninger. I så måte er dette prosjektet perfekt i vår portefølje i Tromsø, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Arkitekt: AT Plan & Arkitektur AS

Illustrasjoner krediteres: Peab Eiendomsutvikling Nord

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).