Endringer i Peabs konsernledelse

Våren 2020 kjøpte Peab YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden. Gjennom oppkjøpet har industrivirksomhetenes betydning i konsernet vokst. Samtidig har Peab økt tilstedeværelsen i Sverige, Norge og Finland, og etablert asfaltvirksomhet i Danmark.

Peab har dermed tatt skrittet fra å være en svensk virksomhet med drift i Norge og Finland til i dag å være en nordisk virksomhet med base i Sverige. I dag har Peab 17 000 medarbeidere. Vi har fått større geografisk spredning samtidig som vi har styrket den lokale tilstedeværelsen. Det innebærer en mulighet for å utvikle vårt arbeid innenfor rammen av det vi kaller å være en lokal samfunnsbygger. Det lokale samarbeidet mellom de fire forretningsområdene våre, sikrer at vi, så langt det er mulig, bruker lokale ressurser i form av egne ansatte og underentreprenører, samt egenprodusert betong, asfalt, pukk og grus.

Endring i forretningsområdet Industri

Forretningsområdet Industri består av et antall selskaper som leverer varer og tjenester til byggebransjen. I forbindelse med oppkjøpet fra YIT har virksomheten økt kraftig i omfang, og derfor må virksomheten fremover styres og ledes ut fra selskapsnivå i stedet for ut fra forretningsområde. Industriselskapene kommer fortsatt til å rapporteres eksternt som ett forretningsområde. Operativt blir selskapene ledet av administrerende direktører som rapporterer til to ansvarlige i konsernledelsen, Roger Linnér og Niclas Winkvist. Karl-Gunnar Karlsson forlater rollen som forretningsområdesjef for Industri, og dermed konsernledelsen. Karl-Gunnar er utnevnt til adm.dir. for Swerock.

Ansetter strategisjef (CSO)

For å sikre stordriftsfordeler, effektivitet og bærekraftige produkter, samtidig som vi utvikler vår lokale virksomhet, må vi effektivisere måten vi leder og styrer på. Digitalisering kommer til å spille en viktig rolle i dette arbeidet. For å bistå konsernledelsens arbeid med disse spørsmålene er Johan Dagertun utnevnt til strategisjef (CSO).

Johan Dagertun kommer fra en stilling som adm.dir. for Byggsystem innen forretningsområdet Industri, og har tidligere vært forretningscontroller innen økonomi og finans i Peab.

Når endringene er gjennomført, kommer Peabs konsernledelse til å bestå av følgende personer:

  • Jesper Göransson, administrerende direktør og konsernsjef
  • Niclas Winkvist, CFO, del av forretningsområdet Industri
  • Roger Linnér, COO, del av forretningsområdet Industri
  • Stefan Danielsson, forretningsområdesjef for Bygg
  • Lotta Brändström, forretningsområdesjef for Anlegg
  • Göran Linder, forretningsområdesjef for Prosjektutvikling
  • Camila Buzaglo, CCO 
  • Johan Dagertun, CSO

Kontaktpersoner

Kerstin Danasten

Pressesjef Peab