Peab bygger ny gangbro over Ensjø T-banestasjon

For ca. 25,8 millioner kroner skal Peab Anlegg bygge ny gangbro over Ensjø T-banestasjon i Oslo. Gangbroa skal stå klar i løpet av 2018.

Kontrakten ble signert fredag 19. januar av Bymiljøetaten og Peab Anlegg. Prosjektet omfatter riving av eksisterende gangbro med rampe, opparbeidelse av ny gangbro i stål med ramper, trapper, mindre beplantningsarbeider, overvannshåndtering og omlegging av noe teknisk infrastruktur.

− Til sommeren er det nøyaktig fem år siden vi ferdigstilte en ny og topp moderne Ensjø T-banestasjon. Nå får vi legge siste kronen på verket, med en splitter ny gangbro over T-banen. Vi gleder oss til å komme i gang, sier distriktssjef Morten Sjøli i Peab Anlegg.

Starter riving i påsken

Eksisterende gangbro er fra 60-tallet, og tilfredsstiller ikke dagens krav til stigningsforhold på blant annet ramper og rekkverk. Vedtatt reguleringsplan for forutsetter at det skal bygges en ny vakker og funksjonell gangbro som legger til rette for rasjonell drift og som er tilpasset nye funksjonskrav og ny planlagt bebyggelse.

− Vi starter opp med riving av eksisterende gangbro i påsken 2018. Da er det planlagt stans på alle T-banens linjer østover i forbindelse med andre arbeider på Ensjø T-banestasjon. Broa som etter hvert skal på plass er 84 meter lang. Vi skal også bygge en 44 meter lang rampe og to trapper, opplyser Sjøli.

Kontaktpersoner

Morten Sjøli

Distriktssjef Peab Anlegg, Oslo og Akershus

Telefon: +47 995 49 525

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414