Fortsatt god ordreinngang og stabile markedsutsikter

Peabs kvartalsrapport januar – mars 2021

− Første kvartal omfatter lavere aktivitet grunnet sesong og vær. Etter vårt oppkjøp av virksomheter innen asfalt, pukk og grus har dette sesongmønsteret blitt enda tydeligere. Samtidig har Peabs totale virksomhet blitt mer diversifisert både når det gjelder land, produkter og kunder. I første kvartal har vi forbedret marginene i entreprenørvirksomhetene og boligutvikling. Vi har en god ordreinngang og en sterk finansiell posisjon, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Januar – mars 2021

  • Nettoomsetning: 11 216 MSEK (11 638)
  • Driftsresultat: -73 MSEK (211)
  • Driftsmargin: -0,7 prosent (1,8)
  • Resultat før skatt: -67 MSEK (141)
  • Resultat per aksje: -0,19 SEK (0,41)
  • Ordreinngang: 14 446 MSEK (12 608)
  • Ordrereserve: 47 286 MSEK (44 151)
  • Kontantstrøm før finansiering: -108 MSEK (1 597)
  • Nettogjeld: 4 045 MSEK (4 186)
  • Netto gjeldsgrad: 0,3 (0,3)

Les kvartalsrapporten første kvartal 2021

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45