Peabs halvårsrapport januar - juni 2017

Lønnsom vekst og høy ordreinngang.

− Peabs ordresituasjon er blitt styrket over en lengre periode. Det har bidratt til økt omsetning og forbedret resultat for første halvår 2017. En fortsatt høy ordreinngang, sammen med selektive investeringer innen Eiendomsutvikling og Industri gir stabile forutsetninger for fremtiden, sier Peabs konsernsjef Jesper Göransson i en kommentar.

April – juni 2017

 • Operativ nettoomsetning: 12 813 MSEK (12 781)
 • Operativt driftsresultat: 631 MSEK (624)
 • Operativ driftsmargin: 4,9 prosent (4,9)
 • Resultat før skatt: 623 MSEK (609)
 • Resultat per aksje: 1,80 SEK (1,74)
 • Ordreinngang: 12 156 MSEK (10 165)
 • Kontantstrøm før finansiering: -1 105 MSEK (6)

Januar – juni 2017

 • Operativ nettoomsetning: 23 909 MSEK (21 473)
 • Operativt driftsresultat: 947 MSEK (812)
 • Operativ driftsmargin: 4,0 prosent (3,8)
 • Resultat før skatt: 934 MSEK (755)
 • Resultat per aksje: 2,74 SEK (2,16)
 • Ordreinngang: 23 270 MSEK (22 051)
 • Ordrereserve: 37 313 MSEK (33 457)
 • Kontantstrøm før finansiering: 683 MSEK (916)
 • Nettogjeld: 2 707 MSEK (3 154)
 • Soliditet: 29,3 prosent (27,5)

Halvårsrapporten

Se video

Jesper Göransson presenterer halvårsrapporten.

Les hele rapporten

Nettversjon

For mer informasjon, kontakt

Jesper Göransson

Adm. dir. og konsernsjef

Telefon: +46 431 89338