Nye roller for Peabs sjefer i Skien

Den 1. januar 2018 tar Petter Solli over som distriktssjef for Peab i Telemark og Vestfold, når Kjetil Runningen blir viseadministrerende direktør i Peab.

Administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen sier han er glad for at begge har takket ja til nye utfordringer i Peab.

− Distriktssjef Kjetil Runningen og nestleder Petter Solli har i flere år jobbet tett om ledelsen av Peab i Telemark og Vestfold. Distriktet har levert sterke resultater og har ifølge målinger både fornøyde medarbeidere og kunder. Nå var det helt riktig å løfte disse to lederne opp et trinn i organisasjonen, sier Mejlænder-Larsen.

Skal videreutvikle selskapet

Som viseadministrerende direktør skal Kjetil Runningen jobbe med videreutvikling av selskapet. Han vil fortsatt være tett knyttet til virksomheten i Telemark og Vestfold.

− Dette blir en spennende rolle å tre inn i. Jeg vil jobbe på selskapsnivå med erfaringsdeling og kunnskapsoverføring internt mellom de geografiske distriktene. Samtidig kommer jeg til å bruke en del av tiden på å følge opp enkelte kunder og prosjekter i Telemark og Vestfold, sier Runningen.

Stabilitet og kompetanse

Petter Solli vil som distriktssjef få totalansvaret for Peabs byggvirksomhet i Telemark og Vestfold. Han har vært totalt 12 år i Peab, hvorav de siste 11 årene som driftssjef og nestleder i distriktet han nå skal lede.

− Jeg ser frem til å ta fatt på nye oppgaver i en stabil organisasjon med mange kompetente medarbeidere. Dette skal vi bygge videre på når vi fremover skal øke i volum og samtidig ivareta resultater. Vi skal jobbe for å kontrahere flere større prosjekter, og i den forbindelse skal vi også styrke vårt markedsarbeid, opplyser Petter.

Kontaktpersoner

Kjetil Runningen

Adm dir Peab AS

Telefon: +47 932 22 309