Offensiv boligsatsing for Peab i Tromsø

Peab har kjøpt 50 prosent av eiendomsselskapet Strandvegen Utvikling. Selskapet planlegger 250 boliger i Strandkanten i Tromsø til en investeringsverdi på én milliard kroner.

Strandvegen Utvikling er et eiendomsutviklingsselskap deleid av Peab (50 prosent), Tromsø Eiendomsutvikling (25 prosent) og Nord-Tre Eiendom (25 prosent). Alle de tre selskapene er i dag betydelige aktører innen eiendomsutvikling i Tromsø.

− Et felles selskap vil ha tilstrekkelig tyngde til å realisere større prosjekter, både når det gjelder prosjektgjennomføring og prosjektfinansiering. Selskapet har som målsetning å bli en solid og seriøs aktør i tromsømarkedet, sier Stig Tore Johnsen (bildet), styreleder i Strandvegen Utvikling og adm. direktør for Peab - Firkanten Eiendom.

Salgsstart våren 2016

Strandvegen Utvikling har forretningskontor i Tromsø, og skal i første rekke konsentrere virksomheten rundt å bygge ut det siste delfeltet på Strandkanten. Området er ferdig regulert til 15 000 m2 boligareal og 3000 m2 næringsareal.

− Vi starter nå første byggetrinn i området opp mot Strandvegen. Der skal vi bygge 90 leiligheter. Salgsstart er planlagt denne våren, og byggestart høsten 2016. Prosjektet vil i hovedsak bestå av små leiligheter, og målet er å etablere boliger for folk flest, forteller Johnsen.

160 leiligheter på sjøsiden

I området ned mot sjøen planlegges utbygging av cirka 160 leiligheter fordelt på flere blokker. Det blir en blokk på 10 etasjer ytterst mot sjøen, med en nedtrapping til 8 etasjer innover mot Strandvegen. Salgsstart er planlagt til høsten 2017.

Hele utbyggingen deles opp i fem eller seks byggetrinn. Totalentreprenør er Peab – Bjørn Bygg, og grunnentreprenør er Peab Anlegg.

Mer informasjon

Stig Tore Johnsen

Adm dir Peab Eiendomsutvikling Nord-Norge

Telefon: +47 913 06 411