Peab Anlegg fikk oppdrag på Narvik stasjon for Bane NOR

Peab Anlegg har signert kontrakt om forberedende arbeider på Narvik stasjon på Ofotbanen. Kontrakten omfatter alle fag innen jernbaneteknikk, og har en verdi på 30 MNOK eks mva.

Torsdag 9. november ble kontrakten Narvik stasjon - strakstiltak signert. Oppdraget går ut på forberedende arbeider før hovedutbygging av Narvik stasjon starter i 2019.

− Jeg er veldig fornøyd med at vi igjen får være samarbeidspartner for Bane NOR i Narvik. Vi har tidligere gjennomført flere spennende, interessante og utfordrende prosjekter for dem på Ofotbanen. Bane NOR er en viktig kunde for oss, og vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet, sier Johan Hansson, avdelingssjef i Peab Anlegg.

Kontraktssignering Bane NOR og Peab Anlegg

KONTRAKTSSIGNERING: Bak f.v. Arnt Øverbyhagen (prosjektleder Peab Anlegg), Tor Gunnar Pedersen (prosjektleder Bane NOR). Foran f.v. Bernt Jakobsen (distriktssjef Peab Anlegg) og Thor Brækkan (områdedirektør nord i Bane NOR). Foto: Bane NOR.

Variert og spennende

Arbeidene starter nå, og vil avsluttes i løpet av 2018. Tiltaket omfatter grunnarbeider og alle fag innen jernbaneteknikk. Peab Anlegg skal utføre en hel rekke tiltak. Blant annet bygge anleggsvei, utvide fylling ved Narvik stasjon, massetransport, nye føringsveier, horisontalboring for kabelkryssing og trekking av kabler.

− Vi skal også rive stikkspor, fjerne veksler, undersprenge eksisterende spor og bygge et nytt spor 5. Oppsummert blir dette et spennende og variert prosjekt, der vi får god bruk for all vår kompetanse og erfaring, sier distriktssjef Bernt Jakobsen i Peab Anlegg.

Kontaktpersoner

Johan Hansson

Adm. dir. Peab Anlegg

Telefon: +47 917 43 353

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414