Peab Anlegg signerte E6-kontrakt

Onsdag signerte Nye Veier kontrakt med Peab og COWI for byggingen av firefelts E6 fra Kvål til Melhus i Trøndelag.

Nye Veier AS skal bygge ny firefelts motorvei fra Ulsberg til Åsen. For den syv kilometer lange strekningen Kvål-Melhus har Nye Veier valgt Peab Anlegg som entreprenør og Cowi som rådgiver. 

– Peab og Cowi scoret best på samtlige evalueringskriterier, altså risiko, organisasjon og pris, og derfor falt valget på dem. Vi gleder oss til å starte samarbeidet, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier.

Kompetanse for fremtiden

I januar 2019 var det klart at Nye Veier valgte Peab og Cowi med videre til konkretiseringsfasen av prosjektet. Det innebærer at partene samarbeider om å forbedre og optimalisere prosjektet innenfor byggherrens budsjettpris. Målet er å danne klare rammer og målsettinger for utbyggingsfasen. 

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med begge parter så langt, og vi gleder vi oss veldig til å gjennomføre Peab Anleggs første IPL-prosjekt i Norge. Prosjektet er spennende, og gir oss verdifull kompetanse innen en kontraktsform vi vil møte i mange prosjekter i fremtiden, sier administrerende direktør Johan Hansson i Peab Anlegg.

Peab Anleggs prosjektgruppe vil bestå av medarbeidere fra både den norske og svenske anleggsvirksomheten.

− Det var en suksessfaktor for oss i prosjektet E6 Trondheim-Melhus, som vi nylig overleverte. Vi ser frem til å gjennomføre et nytt veiprosjekt i samarbeid med Peab Anläggning Infra VästMitt, sier distriktssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg.

Ny gjennomføringsmodell innen norsk veibygging

Kontrakten med Peab og Cowi er den første som gjennomføres som Integrert prosjektleveranse (IPL) i Nye Veier, og det er helt nytt innen norsk veibygging. Kontraktsformen går ut på at byggherre, entreprenør og rådgiver utvikler et forpliktende, tillitsbasert fellesskap som skal jobbe for det beste for prosjektet i alle faser i en åpen arbeidsform med åpne kalkyler, insentivmodell og delt risiko. 

– På den måten får vi en helhetlig optimalisering og en raskere og kostnadseffektiv utbygging, noe som er helt i tråd med Nye Veiers mandat, sier Vatnan.

IPL forutsetter full åpenhet mellom IPL-partnerne (Nye Veier, Peab og Cowi) med samlokalisering av medarbeiderne gjennom hele prosjektet. Det er etablert et prosjektkontor for samhandling sentralt i Melhus sentrum.

Bedre trafikksikkerhet og mindre kø

Strekningen er ferdig regulert, og går gjennom Melhus kommune. Byggestart forventes å være høsten 2019. Veien vil være fullført med fire felt medio 2021.

Kontrakten har en kostnadsramme på ca. 700 millioner kroner eks. mva. og prosjektets totalkostnad er ca. 1,1 milliard kroner inkl. mva. Målsettingen med prosjektet er mer trafikksikker E6 på denne strekningen og vesentlig bedring av kapasiteten gjennom Kvål sentrum.

Konkurransen med prekvalifisering for denne strekningen ble utlyst i juni 2018. I september samme år ble tre tilbydere kvalifisert for å konkurrere om IPL-entreprisen.

Relatert informasjon

Kontaktpersoner

Johan Hansson

Adm. dir. Peab Anlegg

Telefon: +47 917 43 353

Olle Eurenius

Avdelingssjef Peab Anlegg, Nord

Telefon: +47 415 42 309

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).