Peabs årsresultat 2016

Forbedret lønnsomhet og sterk kontantstrøm.

– Våre fire kompletterende forretningsområder gir oss en god posisjon fremover i et marked med stabile utsikter. Vårt forbedringsarbeid gir effekt, og det er tydelig at vi er på rett vei. Vi ser en sterk inntjening i våre kapitalintensive virksomheter innen industri og prosjektutvikling. Våre entreprenørvirksomheter innen bygg og anlegg genererer stabile resultater i et marked preget av tøff konkurranse, mangel på ressurser og høyt kostnadstrykk. Overordnet for konsernet er det veldig gledelig at vi i 2016 oppnår samtlige av våre finansielle mål, sier Peabs VD og konsernsjef Jesper Göransson i en kommentar.

 

 • Operativ nettoomsetning: 46 489 MSEK (44.252)
 • Operativt driftsresultat: 2 075 MSEK (1 052)
 • Operativ driftsmargin: 4,5 prosent (2,4)
 • Resultat før skatt: 2 050 MSEK (906)
 • Resultat per aksje: 5,85 SEK (2,71)
 • Ordreinngang: 41 445 MSEK (37 812)
 • Ordrereserve: 33 572 MSEK (26 991)
 • Positiv kontantstrøm før finansiering: 2 651 MSEK (1 787)
 • Nettogjeld: 1 862 MSEK (3 118)
 • Soliditet: 29,7 prosent (28,8)
 • Styret foreslår en utdeling på 3,60 SEK (2,60) per aksje

Presentasjon

Se Jesper Göransson presentere årsresultatet.

Rapport

Last ned rapport for årsresultatet.