Peab årsresultat 2021: Sterk avslutning på året og bred måloppnåelse

– Vi avslutter året sterkt med lønnsom vekst, en sterk kontantstrøm og høy ordreinngang. Vårt arbeid med å forbedre driftsmarginene fortsetter å bære frukter både i entreprenørvirksomhetene og innen boligutvikling. Når vi nå for første gang rapporterer resultater for alle våre ni eksterne mål, kan vi fastslå en bred måloppnåelse, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Sammendrag fra resultatrapporten:

Oktober – desember 2021

 • Nettoomsetning 17 520 MSEK (15 424)
 • Driftsresultat 1 246 MSEK (1 825), sammenligningsperioden er inkludert en effekt av utbytte på Annehem Fastigheter på 952 MSEK
 • Driftsresultatet er inkludert tilbakebetaling av AGS-premier på 179 MSEK
 • Driftsmargin 7,1 prosent (11,8), eksklusive utbyttet på Annehem Fastigheter var driftsmarginen i sammenligningsperioden 5,7 prosent
 • Resultat før skatt 1 240 MSEK (1 807)
 • Resultat per aksje 3,62 SEK (5,62)
 • Ordreinngang 14 443 MSEK (12 189)
 • Kontantstrøm før finansiering 2 465 MSEK (1 763)

Januar – desember 2021

 • Nettoomsetning 60 026 MSEK (57 417)
 • Driftsresultat 3 098 MSEK (3 541), sammenligningsperioden er inkludert en effekt av utbytte på Annehem Fastigheter på 952 MSEK
 • Driftsmargin 5,2 prosent (6,2), eksklusive utbyttet på Annehem Fastigheter var driftsmarginen i sammenligningsperioden 4,5 prosent
 • Resultat før skatt 3 076 MSEK (3 433)
 • Resultat per aksje 8,50 SEK (10,00)
 • Ordreinngang 55 848 MSEK (49 735)
 • Ordrereserve 45 318 MSEK (42 709)
 • Kontantstrøm før finansiering 3 041 MSEK (2 779)
 • Netto gjeld 2 404 MSEK (3 873)
 • Netto gjeldsgrad 0,2 (0,3)
 • Soliditet 36,3 prosent (36,2)
 • Styret foreslår et utbytte på 5,00 SEK (4,50) per aksje

Les hele årsrapporten 2021

Foto: Tobias Andersson
Foto: Tobias Andersson

Pdf

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45