Peab Asfalt fikk fornyet tillit på Øvre Romerike

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) har tildelt Peab Asfalt rammeavtale for asfaltering i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker i 2017 og 2018.

Peab Asfalt har hatt avtalen de siste fire årene, og kom også ut lavest på anbudsrunden i 2017. Rammeavtalen omfatter blant annet asfaltering av små og mellomstore prosjekter, fresing og opparbeidelse av fartsdumper.

– Vi er svært fornøyd med å få fornyet tillit fra kommunene. Volumet i rammeavtalen gir forutsigbarhet for våre medarbeidere, og sysselsetter et helt asfaltlag med prosjektleder gjennom sesongen, sier distriktssjef Hans Petter Skjellum i Peab Asfalt.

Erfaring og nettverk
Avtalen går over to år med en opsjon på 1+1 år. Det er beregnet om lag cirka 15 000 tonn asfaltutlegging per år, og en årlig omsetning på rundt 17 millioner kroner.

 – Gjennom de fire seneste årene har vi knyttet god kontakt med de involverte kommunene, og vi har fått gode tilbakemeldinger på våre leveranser. Vi starter opp med våre arbeider når forholdene tillater det, eller senest 1. mai i år, sier Cato Skovdal Rune-Hansen, som er Peab Asfalts prosjektleder for avtalen.

 

Mer informasjon

Hans Petter Skjellum

Distriktssjef Peab Asfalt

Telefon: +47 911 13 397

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414