Peab Asfalt lanserer ECO-Asfalt

5. mai startet Peab Asfalts verk i Tønsberg produksjonen av ECO-Asfalt, som det første i Norge. Innen 2024 skal alle verkene til Peab Asfalt i Norge over på biobrensel.

– I 2021 starter Peab Asfalt lanseringen av ECO-Asfalt i Norge og innen 2024 skal alle Peab Asfalts verk konverteres til produksjon for ECO-Asfalt. I Sverige startet vi produksjonen av ECO-Asfalt i 2015 og nå er turen kommet til Norge. Først ut er verket i Tønsberg og 5. mai legges produksjonen om til ECO-Asfalt ved at biogass erstatter fossilgass. Det er en historisk dag for Peab Asfalt når vi nå starter omleggingen til ECO-Asfalt her i Norge, sier adm. direktør Peab Asfalt Håkan Jacobsson.

Fossilt brensel som diesel og gass, benyttes til produksjon av vanlig asfalt. Ved produksjon av ECO-Asfalt er fossilt brensel erstattet med biogass og bio-olje, som produseres fra restprodukter fra jordbruk, skogbruk og annet organisk avfall. Dette er brensel produsert fra fornybart materiale og er klimanøytralt. Dette fører til at CO2-utslippet i produksjonsprosessen for asfalt reduseres med 50-90 prosent, avhengig av hvilke type brensel som benyttes før og etter omleggingen til ECO-Asfalt. ECO-Asfalt har den samme høye kvaliteten som vanlig asfalt og den eneste forskjellen er bruken av miljøvennlig brensel.

Peab-konsernet har høye ambisjoner innen miljø og har som mål å bli klimanøytralt innen 2045 og Peab Asfalt har andre miljøvennlig produkter, som lavtemperaturasfalt og bruk av gjenbruksasfalt, og som bidrar til å nå Peabs miljømål.

Kontaktpersoner

Erik Riste

Kommunikasjonssjef Peab Asfalt

Telefon: +47 911 97 640