Peab bygger - og Jessheim vokser

Ordfører Tom Staahle foretok torsdag 11. februar første spadestikk på Peabs boligprosjekt YesHeim – byggetrinn 2.

Med en trearmet spade ble det første spadestikket gjennomført av ordføreren, boligkjøper Anders Homb og Peabs prosjektleder Ronny Andersen. Ordføreren snakket i sin tale om et Jessheim i kraftig vekst.

– Da jeg flyttet til Jessheim i 2000 var det rundt 20 000 innbyggere i Ullensaker kommune. Nå har innbyggertallet vokst til 35 000. Det meste av veksten skjer på Jessheim, og Jessheims nye bydel Gystadområdet vil vokse enormt i tiden fremover. Det er bygget skoler og idrettsanlegg, pluss en helt ny tverrvei, som binder Gystadområdet sammen med Jessheim sentrum. Det bidrar til å øke attraktiviteten, sa Tom Staahle, ordfører i Ullensaker kommune.

Distriktssjef Terje Hjelset i Peab Eiendomsutvikling bekrefter at området oppleves mer og mer attraktivt. Boligprosjektet YesHeim har solgt godt, og første byggetrinn var utsolgt før innflytting sommeren 2015. I andre byggetrinn er 65 leiligheter lagt ut for salg.

– Allerede nå har vi solgt 36 leiligheter. Jeg er trygg på at leilighetene vil være utsolgt før ferdigstillelse sommeren 2017, sier Hjelset.

Peab har vært engasjert med bygg- og anleggsprosjekter på Jessheim i flere år, og har fått godt fotfeste i nærområdet.

– Vi opplever samarbeidet med kommunen som godt og konstruktivt, og ønsker å være en lokal samfunnsbygger i Ullensaker også i årene som kommer, sier Hjelset.

Mer informasjon

Yesheim

- kort vei til hele verden!

Kontaktpersoner

Terje Hjelset

Prosjektsjef Peab Eiendomsutvikling

Telefon: +47 911 62 247