Peab bygger idrettsbarnehage i Borre

Integrert gymsal, løpebane og klatreloft er bare noen av elementene i den nye barnehagen, som har plass til totalt 70 barn fordelt på fire avdelinger.

Bygget oppføres i en totalentreprise på oppdrag fra Borre Idrettsbarnehage, med en kontraktsverdi på 16,6 millioner kroner eks. mva. Byggprosjektet har vært i gang siden februar 2016, og overlevering er planlagt til august 2016.

− Vi setter pris på tilliten fra byggherren, for vi trives godt i prosjekter som betyr noe for barn og familier i lokalmiljøet. Prosjektet følger tidsplanen så langt, og vi skal levere en solid barnehage som tåler mye barnelek og aktivitet, sier Tormod Hem, distriktssjef for Peab i Vestfold.

Barnehagen er tegnet av Landsbyarkitektene, og utformingen legger til rette for variert aktivitet og lek. Bygget har en grunnflate på 600 m2, og klatreloftet er på 90 m2.

Konstruksjonen består av bindingsverk og noe stål for bæring av taket i gymsalen. Kledningen er MøreRoyal panel, med et innslag av Cembrit fasadeplater ved inngangspartiene, for å skape en kontrast i fasaden.

Barnehagen bygges slik at den skal være enkel å utvide. Blant annet er alt det tekniske lagt opp med ekstra kapasitet som kan utnyttes ved en eventuell fremtidig utbygging.

Mer informasjon

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414