Peab bygger ny E6 fra Trondheim til Melhus

Peab Anlegg har fått jobben med å bygge ny E6 fra Trondheim til Melhus. Kontraktsummen er på 1,16 milliarder kroner.

Torsdag 4. februar signerte Statens vegvesen og Peab kontrakten.

– Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om bygginga. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet rundt påsketider, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

E6 sør for Trondheim skal bygges om fra tofelts til firefelts veg. Miljøpakken finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre. Peab er tildelt hovedentreprisen.

– Vi er svært tilfreds med å bli tildelt denne kontrakten. Statens vegvesen har vist oss tillit, og vi skal overlevere et vegprosjekt både byggherren og vi kan være fornøyd med, sier Ivar Roland, administrerende direktør i Peab Anlegg.

Største vegkontrakt i Midt-Norge
Kontrakten med Peab er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) noen gang har inngått.

– Det var mange interesserte entreprenører. Vår oppfatning er at markedet responderte godt på den store kontrakten. Nå ser vi fram til å komme i gang, sier Aronsen.

Norsk-svensk samarbeid
– Vi har i løpet av den siste perioden blitt tildelt en rekke spennende og flotte prosjekter. Det gir stor energi til alle våre ledere og medarbeidere, og det gleder meg å se at Peab Anlegg per nå har full sysselsetting, sier Peabs anleggsdirektør.

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Peabs norske og svenske anleggsvirksomhet.

– Vi har gode erfaringer med internt samarbeid over landegrensene. Våre svenske kolleger har blant annet med seg erfaring fra mange tilsvarende og større vegprosjekter i Sverige, sier Roland.

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen. Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om trafikkavviklinga når det nærmer seg start og undervegs i anleggsarbeidet.

Den nye veien skal etter planen åpnes våren 2019.

Dette skal bygges

  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • 6,2 km gang- og sykkelveger
  • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

Mer informasjon

Ivar Roland

Viseadm.dir og avdelingssjef Peab Anlegg Sør

Telefon: +47 958 86 265

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).