Peab bygger ny E6 fra Trondheim til Melhus

Peab Anlegg har fått jobben med å bygge ny E6 fra Trondheim til Melhus. Kontraktsummen er på 1,16 milliarder kroner.

Torsdag 4. februar signerte Statens vegvesen og Peab kontrakten.

– Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om bygginga. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet rundt påsketider, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

E6 sør for Trondheim skal bygges om fra tofelts til firefelts veg. Miljøpakken finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre. Peab er tildelt hovedentreprisen.

– Vi er svært tilfreds med å bli tildelt denne kontrakten. Statens vegvesen har vist oss tillit, og vi skal overlevere et vegprosjekt både byggherren og vi kan være fornøyd med, sier Ivar Roland, administrerende direktør i Peab Anlegg.

Største vegkontrakt i Midt-Norge
Kontrakten med Peab er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) noen gang har inngått.

– Det var mange interesserte entreprenører. Vår oppfatning er at markedet responderte godt på den store kontrakten. Nå ser vi fram til å komme i gang, sier Aronsen.

Norsk-svensk samarbeid
– Vi har i løpet av den siste perioden blitt tildelt en rekke spennende og flotte prosjekter. Det gir stor energi til alle våre ledere og medarbeidere, og det gleder meg å se at Peab Anlegg per nå har full sysselsetting, sier Peabs anleggsdirektør.

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Peabs norske og svenske anleggsvirksomhet.

– Vi har gode erfaringer med internt samarbeid over landegrensene. Våre svenske kolleger har blant annet med seg erfaring fra mange tilsvarende og større vegprosjekter i Sverige, sier Roland.

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen. Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om trafikkavviklinga når det nærmer seg start og undervegs i anleggsarbeidet.

Den nye veien skal etter planen åpnes våren 2019.

Dette skal bygges

  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • 6,2 km gang- og sykkelveger
  • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

Mer informasjon

Ivar Roland

Viseadm.dir og avdelingssjef Peab Anlegg Sør

Telefon: +47 958 86 265