Peab bygger nye Grøndalselv bru i Trøndelag

Peab Anlegg har signert kontrakt med Statens vegvesen om å bygge ny bru og vei på E6 nord i Trøndelag. Kontraktsummen, inkludert opsjoner, er på ca. 147 MNOK eks. mva.

– Vi har hatt en bra konkurranse med tre solide tilbyderne som har gitt oss markedspris på å utbedre og bygge om denne delen av E6 nord i Trøndelag, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter en ny 70 meter lang bru med føringsbredde på 9 meter. I tillegg skal Peab Anlegg bygge 900 meter ny E6 tilknyttet brua, og 670 meter lokalvei. Oppdraget omfatter også riving av gamle Grøndalselv bru, som er 40 meter lang med en bredde på 7,2 meter.

– Dette er et allsidig og spennende prosjekt for oss. Vi regner med å kunne starte byggingen i løpet av høsten for deler av strekningen parallelt med at vi skal få på plass en byggeplan for ny Grøndalselv bru. Vi tar sikte på oppstart av selve brukonstruksjonen i løpet av første halvår 2023, sier distriktssjef Roar Lindstad i Peab Anlegg. 

Byggetiden er forventet å være omtrent to år.

Kontrakten inngår i delparsellen Fjerdingen – Grøndalselv, med en totalkostnad på ca. 510 MNOK. For å få utløst opsjonene må oppstartbevilgning på neste byggeetappe av Grong – Nordland grense gis.

Ny vei skal gi økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet med fartsgrense 90 km/t. Dersom om alle opsjoner utløses vil kontakten gi om lag en mil med ny 90 km/t på E6.

Dette skal bygges

  • Ny Grøndalselv bru. 70 meter lang, føringsbredde 9 meter.
  • Det skal bygges 900 meter ny E6 (9 m) tilknyttet brua og 670 meter lokalveg.
  • Gamle Grøndalselv bru skal rives. Brua er ca. 40 meter lang og har en bredde på 7,2 meter.

Opsjoner

  • Breddeutvidelse på døyt 2 kilometer av E6 nord for Heimly til Tunnsjøelvbrua.
  • Breddeutvidelse av fire kilometer på E6 på strekningen Skavmoen-Fjerdingen.
  • Utbedringer og forsterkinger av Litlfjerdingelvbrua og Tunnsjøelvbrua
  • Breddeutvidelse og dels ny veg av 3,6 kilometer E6 fra Tunnsjøelvbrua til Trones sør.
  • Tromselvbrua - Bygging av ny bru med ca. 40 meters lengde og føringsbredde 9 meter, samt riving av gammel bru.

Kontaktpersoner

Roar Lindstad

Distriktssjef Peab Anlegg, Trondheim

Telefon: +47 988 92 171