Peab bygger nytt bryterfelt for Tensio

Peab Anlegg skal bygge nytt kontrollbygg og utvide et utendørs bryteranlegg for Tensio på Hell i Stjørdal.

Prosjektet skal sikre bedre strømforsyning i Midt-Norge og til elektrifisering av Meråkerbanen.

– For å lykkes med å tilrettelegge for økt strømbruk og reduserte klimagassutslipp er vi i nettselskapene avhengig av gode partnere. Vi er derfor glade for å ha fått Peab på laget for det arbeidet vi nå skal gjøre på Eidum trafostasjon i Stjørdal, sier Morten Bjerkan, leder for Tensios prosjektkontor.

Prosjektet omfatter både tekniske fag knyttet til selve oppføringen av bygget og utvendig betong- og grunnarbeider på et høyspentanlegg og bryterfelt.

– Dette er et spennende prosjekt for oss på grunn av kompleksiteten med mange fag. Det krever høy grad av kompetanse, kvalitet og nøyaktighet, og faglig sett er det både interessant og utfordrende. Vi har med oss gode erfaringer fra tidligere gjennomførte prosjekter, for eksempel Hell omformerstasjon, sier distriktssjef Roar Lindstad i Peab Anlegg.

Kontrollbygget får en grunnflate på ca. 205 kvadratmeter og oppføres i betong. Utendørs bryterfelt skal rives, bygges om og utvides med fundamenter og jording. I forbindelse med utvidelse av bryteranlegget skal det også etableres ny vei rundt anlegget.

– Våre egne dyktige fagarbeidere vil gjennomføre alt av betongarbeider, og vårt datterselskap Solberg Maskin skal utføre alt av grunnarbeid, forteller prosjektleder Børge Kvitland i Peab Anlegg.

Norconsult er prosjekterende for byggherren.

Oppstart skjer i august 2022 og prosjektet skal være ferdigstilt i november 2023.

Fakta om prosjektet

  • Prosjekt: Nytt kontrollbygg og utvidelse av utendørs bryteranlegg
  • Byggherre: Tensio
  • Entreprenør: Peab Anlegg
  • UE grunnarbeider: Solberg Maskin
  • Kontraktsform: Enhetspriskontrakt, mengderegulert
  • Prosjekterende for byggherre: Norconsult
  • Byggestart: August 2022
  • Ferdigstillelse: November 2023

Kontaktpersoner

Roar Lindstad

Distriktssjef Peab Anlegg, Trondheim

Telefon: +47 988 92 171