Peab bygger ut Vikersund Nærsenter

Peab – Senter Bygg fått i oppdrag fra Bøto Eiendom å utvide nordre del av butikksenteret på Vikersund. Oppdraget har en verdi på 17,8 millioner kroner.

Tre eksisterende bygg på eiendommen skal rives. Deretter blir den nordre kortsiden av butikksenteret utvidet med et påbygg i to etasjer. Nytt areal blir totalt ca. 1700 m2. Den nye delen av senteret bygges i tradisjonell stål og betong, og kles med teglstein.

− Rivearbeidene vil foregå helt ute i Vikersundgata, der folk ferdes både med kjøretøy og til fots. Vi kommer til å ha strenge rutiner for avstengning under rivingen. Med publikum så tett innpå byggeplassen kommer vi også til å innføre ekstra tiltak i HMS-arbeidet på prosjektet, påpeker distriktssjef Jan Petter Hansen i Peab – Senter Bygg.

Kiwibutikken, som i dag utgjør hele første etasje på eksisterende bygg, vil utvides med det nye arealet i samme etasje. I andre etasje vil det etter hvert flytte inn andre butikker. I tillegg til påbygget skal deler av eksisterende lokaler bygges om.

Oppdraget er en totalentreprise, og byggetiden går fra mars til september 2016.

Mer informasjon

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414