Peab har utstedt grønne obligasjoner til en verdi av 1,5 milliarder svenske kroner

Peab har gjennomført en vellykket utstedelse av grønne obligasjoner på til sammen 1,5 milliarder svenske kroner. Midlene skal finansiere grønne investeringer som bidrar til Peabs arbeid med å nå sine klimamål.

Peab utstedte obligasjoner 30. august 2021 til en samlet verdi på 1,5 milliarder SEK. Emisjonen fordeler seg slik: 1 milliard SEK med en løpetid på 3 år med en variabel rente på 3 måneder Stibor pluss 1,05 prosentpoeng og 500 millioner SEK med en løpetid på 5 år med en variabel rente på 3 måneder Stibor pluss 1,30 prosentpoeng.

Midlene fra emisjonen skal brukes til å finansiere investeringer i grønne og energieffektive bygninger, ECO-produkter og mer miljøvennlig produksjon, grønn transport og vann- og avfallshåndtering.

– Vi er veldig glade for den store interessen for våre grønne obligasjoner. Denne emisjonen er et ytterligere ledd i vårt arbeid med å omstille virksomheten til å bli klimanøytral. Samtidig viser det hvordan vi etterstreber at bærekraft skal være en integrert del av alle deler av virksomheten vår, sier Niclas Winkvist, CFO i Peab.

Peab har satt to delmål på veien mot det endelige målet om klimanøytralitet i 2045. Det ene er å redusere karbondioksidintensiteten i egen produksjon med 60 prosent innen 2030 og det andre er å redusere karbondioksidintensiteten fra kjøpte varer og tjenester med 50 prosent innen 2030.

Emisjonen av grønne obligasjoner ble gjort innenfor rammen av Peabs svenske MTN-program og det nylig publiserte rammeverket for grønn finansiering. Rammeverket er gjennomgått av det uavhengige selskapet CICERO Shades of Green, som klassifiserer det i henhold til nivået "medium green".

Oppgjørsdatoen er 6. september. Avtalen ble arrangert av Swedbank og SEB.

Kontaktpersoner

Niclas Winkvist

CFO Peab

Telefon: +46 73 384 75 00

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45