Peab K. Nordang bygger for Grilstad på Stranda

For en kontraktssum på 55 millioner kroner inkl. mva. skal skal Peab K. Nordang bygge et tilbygg på Grilstads produksjonsfabrikk på Stranda.

Spekematprodusenten rapporterer om god salgsvekst gjennom flere år, og trenger større kapasitet. Tilbygget blir på 2350 kvadratmeter, og skal blant annet romme pakkelinjer, modningslager, ekspedisjonslokaler, ferdigvarelager og fryseri.

Entreprenør med lokalt engasjement

Kontrakten ble signert torsdag 27. september, og er en totalentreprise.

− Vi er utrolig fornøyde med at Grilstad nok en gang gir oss tillit i et byggprosjekt. Peab K. Nordang har sterk lokal forankring på Stranda, og vi er naturlig nok svært engasjert i det lokale næringslivet og samfunnet her. Derfor er det ekstra givende for oss å jobbe med et prosjekt som bidrar til å trygge arbeidsplasser på Stranda, sier administrerende direktør Kjetil Nordang i Peab K. Nordang.

Mer effektiv teknologi

Konsernsjef Odd Arne Dalsegg i Grilstad sier de bygningsmessige investeringene gir areal for investeringer i mer effektiv teknologi for skiving og pakking av spekevarene som produseres på Stranda.

− Vi har lagt bak oss en sommer der vi ikke har greid å levere det kundene har etterspurt, og vi skal sørge for ikke å komme i en slik situasjon igjen. Det vil derfor komme ytterligere investeringer som gjør satsingen på Stranda langt større enn de ca. 55 mill. som nå legges inn i nybygget, sier han.

Trygger lokale arbeidsplasser

Han ser fram til å få på plass enda bedre arbeidsforhold og mer effektiv drift.

− Det er hyggelig å kunne bidra med trygghet for arbeidsplasser og ringvirkninger til andre lokale arbeidsplasser gjennom en slik investering, sier konsernsjefen i Grilstad.

Påbygget blir satt opp i ett plan med parkering på tak for best mulig arealutnyttelse. Oppstart skjer i oktober 2018, og bygget skal overleveres før sommeren 2019.

Kontaktpersoner

Kjetil Nordang

Adm dir Peab K. Nordang

Telefon: +47 908 67 000

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414