Peab kjøper boligprosjekt i Ålesund

Den 4. februar kjøpte Peab Eiendomsutvikling Nord AS 100% av aksjene i selskapet Erik Foss AS i Ålesund. Selskapet eier til sammen ca. 13.000 kvadratmeter eiendom i Borgundfjordvegen 70, rett i nærheten av Moa-området.

Eiendommene er regulert til boligformål gjennom en ny nyere reguleringsplan. Reguleringsplanen tilsier ca. 9700 m2 BRA-S bolig, som betyr rundt 90-100 leiligheter fordelt på 3 bygninger. Prosjektet ligger utrolig fint til i sjøkanten, med fantastisk utsikt mot Borgundfjorden.  

− Vår strategi er å vokse som eiendomsutvikler både på Vestlandet generelt og Sunnmøre spesielt. Derfor er vi veldig fornøyde med at vi nå har overtatt dette prosjektet fra Erik Foss, sier Stig T. Johnsen, administrerende direktør i Peab Eiendomsutvikling Nord.

Fantastisk beliggenhet

Johnsen har stor tro på fortsatt god vekst i regionen. Han ser svært positivt på dette prosjektets beliggenhet og utviklingspotensial, med fantastisk utsikt og nærhet til sentrale funksjoner rundt Moa-området.

− Vi kommer til å starte opp med å videreutvikle prosjektet innenfor rammene av reguleringsplanen, og vil blant annet fremover fokusere nærmere på hvilke målgrupper som kan være aktuelle for dette prosjektet. Vi har en del spennende tanker om det, og ser for oss å lansere prosjektet i markedet mot slutten av 2020 eller i starten av 2021, sier han.

Peab K. Nordang totalentreprenør

Peab som konsern er vel etablert i regionen gjennom entreprenørselskapet Peab K. Nordang, som vil bli sentralt i videreutviklingen av prosjektet.

− Peab K. Nordang vil også være totalentreprenør for utbyggingen, som er forventet å starte i andre kvartal 2021, avslutter Stig T. Johnsen.

 

Fakta:

  • Prosjektnavn: Borgundfjordvegen 70
  • Byggherre: Peab Eiendomsutvikling Nord
  • Størrelse: 9700 m2 BRA-S, ca. 15.000 m2 BTA
  • Antall leiligheter: Ca. 90-100
  • Prosjektvolum salgsinntekt: Ca. 450 MNOK
  • Prosjektvolum entreprisekost: Ca. 300 MNOK inkl. mva
  • Byggestart: 2. kvartal 2021
  • Ferdigstillelse: 2023

Kontaktpersoner

Stig Tore Johnsen

Adm dir Peab Eiendomsutvikling Nord-Norge

Telefon: +47 913 06 411

Stine Gabrielsen

CCO, Chief Communications Officer, Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414