Peab kjøper Trondheimsveien 113 i Oslo

Peab Eiendomsutvikling har kjøpt Trondheimsveien 113 av Progress Ingeniørfirma AS. Tomten ligger rett ved Carl Berner-krysset i Oslo, og inneholder tre bygninger, hvorav ett er vernet.

– Vi har lenge vært på jakt etter nye prosjekter i Oslo, og er veldig fornøyd med at vi fikk kjøpt denne attraktive tomten. Med plassering på Carl Berner, et av Oslos største kollektivknutepunkter, er den et verdifullt tilskudd til eiendomsporteføljen vår, sier Henning Hanevold, administrerende direktør i Peab Eiendomsutvikling.

Ønsket stor og solid kjøper

Eiendommen har tilhørt Progress Ingeniørfirma siden 1907. Det familieeide selskapet har i tre generasjoner drevet industrivirksomhet på tomten. De senere tiårene har byggene vært leid ut til næringsvirksomhet. De tre søsknene som eier selskapet bestemte seg i fjor for å selge hele eiendommen.

– Vi har hatt et stort påtrykk av interessenter, men det var viktig for oss å selge til et stort og solid selskap. Peab har en organisasjon og økonomiske muskler som gjør at de kan videreutvikle tomten på en god måte, sier Arild Brath i Progress Ingeniørfirma.

Planlegger boliger og næringsbygg

Kjøpet kom som et resultat av godt samarbeid mellom Peab og DTZ Realkapital Corporate Finance (DTZ).

– For oss var det naturlig å få med oss Peab som vi kjenner som en solid og offensiv boligutvikler, sier ansvarlig for prosjektet hos DTZ, Anders Mørland.

Tomten er allerede regulert til boligformål. Peab planlegger å rive to av byggene på tomten. De skal erstattes av moderne kombinasjonsbygg med boliger og næringsarealer. Totalt planlegges ca. 16 000 kvm på tomten.

– Det at tomten er ferdig regulert gir oss en svært effektiv utviklingsprosess. Tiden frem til realisering er kort, og vi håper å starte byggingen allerede høsten 2017, sier Hanevold.

Nytt liv i vernet bygg

Ett av de tre byggene på tomten er en verkstedhall, oppført i 1918. Bygget er vernet etter Plan- og bygningsloven, og benyttes i dag blant annet som lager.

– Vi ønsker å fylle bygget med nytt liv gjennom å bevare og videreutvikle det. Vi kommer sammen med DTZ til å bruke ekstra tid på planleggingen av næringsarealene, sier Henning Hanevold.

Pressekontakt

Henning Hanevold

Adm dir Peab Eiendomsutvikling Østlandet

Telefon: +47 917 86 020