Peab øker innsatsen i Drammensregionen

Styrker byggvirksomheten med felles ledelse for distriktene i Buskerud og Oslo vest, og ny markedssjef i Buskerud.

Fra 1. januar 2018 går Jan Petter Hansen over i ny rolle som rendyrket markedssjef for Peab i Buskerud. Øyvind Telum tar over som distriktssjef for Peabs byggvirksomhet i Buskerud, i tillegg til distriktet Oslo vest.

− Vi ønsker å sette et større fotavtrykk i Drammensregionen, der det er et stort potensial i markedet. Nå rendyrker vi markedsarbeidet gjennom å ansette Jan Petter Hansen som markedssjef. Samtidig får vi et helt annet grunnlag for samhandling og utveksling av kompetanse og ressurser ved å ansette Øyvind Telum som sjef for begge distriktene, sier administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen i Peab.

Kjenner markedet godt

Etter ti år som distriktssjef, ser Jan Petter Hansen frem til å jobbe mer fokusert med de mulighetene som finnes i markedet. Han tror endringen vil styrke Peab i Buskerud de neste ti årene.

− Peab ønsker å være en viktig arbeidsgiver og samfunnsbygger lokalt i Buskerud. Vi har lang og bred erfaring fra mange typer prosjekter, og kjenner markedet godt. Mitt primærfokus blir å kombinere utvikling av prosjekter i samarbeid med eiendomsutviklere og samtidig hente jobber i markedet. Samtidig skal jeg bidra til å styrke samarbeidet og utviklingen på eiendomsmarkedet i nærområdet, og da i samarbeid med lokale eiendomsbesittere, sier Hansen.

Store prosjekter

En stor del av Peabs prosjektportefølje i Buskerud er små og mellomstore prosjekter. Ifølge den nye distriktssjefen Øyvind Telum, er tiden nå inne for å bygge ut porteføljen med noen store prosjekter i Drammensregionen.

− Jan Petters nettverk og kompetanse vil bidra til at vi kan utnytte potensialet for å vokse i og rundt Drammen kommune. Mitt bidrag vil blant annet være omfattende erfaring og kompetanse på gjennomføring av store prosjekter. Kombinert med at vi har engasjerte og dyktige funksjonærer og håndverkere i begge distriktene, er jeg sikker på at dette vil gi positive resultater, sier Telum.